Unia Europejska


dofinansowanie-z-ue

Startup i dofinansowanie w Unii Europejskiej

Polska znajduje się w czołówce krajów europejskich, jeżeli chodzi o ilość zakładanych firm. Taka sytuacja po części dla się wyjaśnić tym, że w obecnej sytuacji gospodarczej założenie swojej firmy jest dla wielu młodych ludzi jedyną…


rownouprawnienie-a-prac

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Równouprawnienie a rynek pracy Współcześnie równouprawnienie kobiet i mężczyzn jest jednym z ważniejszych zagadnień dotyczących rynku pracy. Wynika to z dostrzeżenia różnic w stosunkach w miejscu pracy, które kształtują się odmiennie w zależności od płci….