Podwójne opodatkowanie wciąż jest problemem osób pracujących poza granicami kraju

podatki

Każda osoba pracująca w Unii Europejskiej zobowiązana jest do opłacania podatku dochodowego. Na wspólnym rynku nie ma jednak jednego organu podatkowego i z fiskusem musimy się rozliczać zawsze tam, gdzie uzyskujemy przychód.

Płacenie podatków

Mechanizmy płacenia podatków są oczywiście bardzo zróżnicowane, ale zazwyczaj mamy do czynienia z potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy bezpośrednio w momencie uzyskania dochodu. Jeśli zarabiamy w miejscu, gdzie przebywamy na stałe i jesteśmy zainteresowani uzyskaniem praw socjalnych w tym kraju, jest to dla nas jak najbardziej wygodna sytuacja. Jeśli jednak jesteśmy emigrantami zarobkowymi, którzy wrócili do swojego kraju po okresie zatrudnienia, mamy pełne prawo ubiegania się o zwrot zaliczek, gdyż nie będziemy korzystać z usług publicznych kraju, gdzie pracowaliśmy tylko przez krótki czas.

Zwrot podatku

A1Procedura zwrotu nie jest bardzo skomplikowana, ale wymaga rozeznania w przepisach i dobrej znajomości języka. Na mocy odpowiednich umów międzynarodowych już od dawna w przypadku większości krajów europejskich możemy liczyć na stosunkowo prostą procedurę, która w dodatku opiera się o zestandaryzowane dokumenty. Jest to potężne ułatwienie w stosunku do sytuacji, kiedy każdy taki problem musiałby być rozwiązywany indywidualnie, co jednak dla człowieka mającego po raz pierwszy kontakt z systemem nie jest wcale żadna specjalną korzyścią praktyczną. Może i istnieje odpowiedni formularz, który trzeba zawsze w takim wypadku wypełnić, ale co to jest za formularz i dokładnie co ma się znaleźć w każdej z pozycji, typowy Kowalski wciąż nie będzie wiedział.

Europejskie Centrum Podatkowe

Europejskie Centrum Podatkowe jest instytucją pośredniczącą w procesie uzyskiwania zwrotu. Za niewielką opłatą ta kancelaria prawna podejmuje się reprezentowania swoich klientów przed organami podatkowymi krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Szacunki samego Centrum mówią, że składając dobrze udokumentowany wniosek o zwrot podatku można liczyć na zwrot około 4 tysięcy złotych nadpłaconych zaliczek, co na pewno nie jest kwotą, obok której można obojętnie przejść.

Dla kogo?

Sprawą powinna się zainteresować każda osoba, która podejmowała pracę poza granicami kraju, ponieważ tak jak w przypadku każdego innego zobowiązania czy należności finansowej, roszczenie o zwrot nadpłaconego podatku przedawnia się niedługo po zakończeniu okresu składkowego poza granicami kraju.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*