Szkolenie fotowoltaika – poznaj się bliżej z branżą przyszłości

solarenergy_getty

Wraz z rosnącą na całym świecie generacją energii uzyskiwanej z paneli fotowoltaicznych, nadszedł czas wielkich możliwości w sektorze inżynierii słonecznej. Na całym świecie przemysł fotowoltaiczny będzie musiał czterokrotnie zwiększyć liczbę pracowników do 2035 r., aby osiągnąć cel dotyczący udziału czystej energii w całkowitej produkcji energii. Inżynieria słoneczna oferuje satysfakcjonującą pracę i wysoki potencjał zarobkowy w szybko zmieniającej się branży. Czy to może być twoje następne wyzwanie? Czym zajmuje się monter fotowoltaiki i jakie szkolenie fotowoltaika jest potrzebne, aby wejść na taką ścieżkę kariery?

Jak możliwości daje szkolenie fotowoltaika?

Instalatorzy, którzy ukończyli szkolenie fotowoltaika i zajmują się energią słoneczną, mogą być zaangażowani w różne rodzaje inżynierii w całym łańcuchu dostaw, w tym inżynierię materiałową, elektryczną, mechaniczną, chemiczną i programistyczną. Mogą zajmować się przetwarzaniem energii, produkcją sprzętu słonecznego, projektowaniem i budową instalacji solarnych czy konserwacją systemów energii słonecznej.

Instalacje energii słonecznej mogą obejmować dachowe panele fotowoltaiczne (PV) i systemy grzewcze w prywatnych domach, a także duże elektrownie na skalę przemysłową. Instalatorzy zajmujący się energią słoneczną, którzy pracują nad projektowaniem lub budową projektów słonecznych, produkują i analizują projekty do symulacji i testów. Koordynują układ paneli fotowoltaicznych, falowników i komponentów elektrycznych, aby zoptymalizować ilość wytwarzanej energii elektrycznej. Mogą również pracować w systemach ogrzewania słonecznego i ciepłej wody dla budynków mieszkalnych lub komercyjnych.

Co będziesz robił, gdy ukończysz szkolenie fotowoltaika?

Instalatorzy zajmujący się energią słoneczną tworzą schematy i inną dokumentację dla projektów słonecznych, przeglądają plany projektów i zapewniają procedury bezpieczeństwa dotyczące instalacji i konserwacji. Inżynierowie mogą korzystać z oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), aby pomóc im w optymalizacji projektu.

Szybki rozwój przemysłu fotowoltaicznego, który zainstalował rekordowo wysoką moc w 2020 roku, spowodował niedobór wykwalifikowanych inżynierów solarnych. Dlatego tak popularne jest szkolenie fotowoltaika, które dostarcza nowych specjalistów branży. W rezultacie pracownicy z różnym wykształceniem inżynieryjnym mogli przenieść się do przemysłu fotowoltaicznego. Ale jakiego szkolenia potrzebują inżynierowie, aby móc pracować nad projektami słonecznymi?

Szkolenie fotowoltaika – krok, by zostać inżynierem solarnym

Większość inżynierów zajmujących się energią słoneczną ma wykształcenie w zakresie chemii, matematyki i informatyki. Cenne są również umiejętności posługiwania się programami CAD i rysowania mechanicznego. Absolwenci, którzy ukończą szkolenie fotowoltaika, mogą szkolić się dalej i w przyszłości uzyskać tytuł licencjata z inżynierii elektrycznej, lądowej lub mechanicznej. Wielu inżynierów decyduje się również na zdobycie tytułu magistra, aby poszerzyć swoją wiedzę i potencjał zarobkowy. Ponadto niektóre uczelnie i uniwersytety oferują stopnie naukowe z naciskiem na energię słoneczną.

Programy studiów często zawierają element praktycznego doświadczenia. Ponadto niektóre firmy fotowoltaiczne i stowarzyszenia branżowe oferują staże w celu praktycznego szkolenia. Szkolenie fotowoltaika, które koncentruje się w szczególności na energii słonecznej, obejmują rozwój technologii, kontrolę jakości, projektowanie systemów, analizę cyklu życia i wzajemne połączenia ogniw słonecznych, a także politykę i ustawodawstwo.

Stanowiska pracy dla osób, które ukończyły szkolenie

Istnieje wiele rodzajów ról w inżynierii słonecznej. Niektóre z miejsc pracy dla inżynierów w branży fotowoltaicznej obejmują takie role, które wspierają zarządzanie rozwojem lub pozyskiwaniem projektów fotowoltaicznych, dostarczanie wkładu inżynieryjnego w cały projekt, począwszy od początkowego etapu oceny, a skończywszy na technicznych i ekonomicznych studiach wykonalności.

Instalatorzy fotowoltaiki monitorują również etap budowy oraz, w niektórych rolach, bieżącą pracę systemu energetycznego. Instalatorzy są również odpowiedzialni za współpracę z zewnętrznymi wykonawcami technicznymi. Przeprowadzają wizyty na miejscu i przeglądają całą dokumentację techniczną projektu, w tym raporty, specyfikacje, obliczenia, propozycje i kontrakty.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*