Studia medyczne na Słowacji – Co musisz wiedzieć?

nurse-2019420_960_720

Wyjazd na studia lekarskie na Słowację to rozwiązanie, które cieszy się nieustannie rosnącą popularnością. Na niniejszy stan rzeczy składa się wiele czynników zarówno ekonomicznych, jak i wynikających z większych możliwości, zapewnianych przez międzynarodowe uczelnie. Studia tego rodzaju to jednak także wiele wyzwań, które będzie trzeba pokonać na drodze do zdobycia wymarzonego wykształcenia.

Dlaczego warto zainteresować się nauką za granicą, co należy o tym wiedzieć przed podjęciem ostatecznej decyzji i z jakimi trudnościami będzie musiał zmierzyć się młody Polak podejmujący studia na Słowacji? Serdecznie zapraszamy do lektury przygotowaną przez agencję https://studiaslowacja.eu/ która pomaga kondydatom w załatwieniu wszelkich formalności związanych z rekrutacją, egzaminem oraz po podjęciu studiów.

Czy warto podjąć naukę za granicą? 

Pytanie postawione w nagłówku powinno w zasadzie brzmieć – Dlaczego warto podjąć naukę za granicą? Studia na międzynarodowej uczelni, oprócz samego wykształcenia, zapewniają bowiem także szereg korzyści dodatkowych, niezwykle istotnych w kontekście odnalezienia się w przyszłości na rynku pracy. Spośród kluczowych z nich wymienić można m.in.:

 • Wysoki prestiż międzynarodowych uczelni, niezwykle ceniony zarówno w obrębie Polski oraz pozostałych krajów Europy, jak i w ramach państw Ameryki Północnej.
 • Funkcjonowanie na co dzień w wielokulturowym środowisku oraz nawiązywanie znajomości z ludźmi z najrozmaitszych części świata, co w przyszłości może istotnie ułatwić zdobycie dobrej pracy.
 • Język w jakim prowadzone są zajęcia oraz w jakim student zmuszony jest komunikować się na co dzień z biegiem pobytu zagranicą opanowywany jest przez niego niemal do perfekcji, co, z punktu widzenia pracodawców, stanowi duży atut w przypadku prawie każdego zawodu.
 • Ukończenie zagranicznych studiów otwiera o wiele szersze perspektywy, istotnie ułatwiając podjęcie pracy w niemal dowolnej części świata.
 • Możliwe do podjęcia kierunki lekarskie po studiach medycznych zrealizowanych za granicą są bardziej  zróżnicowane i o wiele bardziej liczne, niż te oferowane wyłącznie w obrębie samej Polski.

Dlaczego warto zdecydować się na studia medyczne w Koszycach? 

Medyczne studia na Słowacji to świetny pomysł przede wszystkim dla osób, które nie chcą ograniczać swoich zawodowych oraz życiowych perspektyw wyłącznie do obszaru Polski. Ponadto jest to również doskonałe rozwiązanie, jeśli niedostatecznie wysokie wyniki egzaminu maturalnego uniemożliwiają nam dostanie się na medyczne studia dzienne, zaś jedynym ratunkiem wydają się być drogie – lecz nieróżniące się oprócz kosztów niczym szczególnym – studia zaoczne. Należy bowiem zaznaczyć, że jeśli chodzi o studia medyczne w Koszycach, matura nie jest brana pod uwagę, jako kryterium decydujące o dostaniu się na uczelnię.

Kolejnym atutem podjęcia nauki na Koszyckim Uniwersytecie są także czynniki omówione przez nas wcześniej, w postaci naturalnego przyswajania języka, pozyskiwania cennych międzynarodowych znajomości oraz możliwości uzyskania pracy w niemal każdej części Europy oraz w obrębie wielu bardziej odległych miejsc świata. Sama specjalizacja po studiach zrealizowanych na terenie Słowacji jest także o wiele łatwiejsza do rozpoczęcia.

Wybierając tę ścieżkę rozwoju nie trzeba obawiać się również poczucia melancholii, bowiem na ten moment na naukę medycyny oraz stomatologii w ramach koszyckiej uczelni co roku decyduje się ponad setka nowych polskich studentów. Na miejscu zatem z jednej strony poznajemy język i kulturę osób z najrozmaitszych zakątków globu, a z drugiej zaś – wciąż możemy liczyć na obecność i wsparcie ze strony rodaków.

Jakie dokumenty będą niezbędne do zapisania się na egzamin? 

Skoro opisaliśmy już najważniejsze korzyści wynikające ze studiowania na Słowacji, warto byłoby poświęcić chwilę na omówienie wymagań, jakie stawiane są przed każdym z kandydatów.

Pierwszym i najważniejszym z nich jest egzamin wstępny, na który składają się pytania zamknięte wielokrotnego wyboru z obszaru biologii oraz chemii. Aby móc do niego przystąpić należy dostarczyć pracownikom uczelni następujące dokumenty:

 • oświadczenie zawierające nasze dane osobowe,
 • skan dowodu osobistego lub paszportu,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Kolejne dokumenty, wraz ze zdjęciem w formacie paszportowym, student zmuszony będzie dostarczyć dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu. Będą to:

 • przełożone na język słowacki przez tłumacza przysięgłego – świadectwo maturalne
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • skrócony odpis aktu urodzenia (oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie).

Czy obowiązują mnie opłaty rekrutacyjne? 

Opłata rekrutacyjna obowiązuje każdego kandydata i wynosi ona 40 euro za egzamin oraz kolejne 60 za wsparcie w zakresie dostarczenia najnowszej wersji bazy pytań oraz wielu udogodnień dodatkowych, zapewnianych studentom na późniejszym etapie kształcenia.

Roczny koszt samych studiów (zgodnie z danymi na rok 2018) wynosi natomiast:

 • Stomatologia – 11 000 euro,
 • Medycyna – 10 500 euro.

Czesne można opłacać także w systemie dwuratalnym.

Warto również zaznaczyć, że Uniwersytet oferuje możliwość zakwaterowania w ramach akademika, co pozwala znacząco obniżyć koszty związane ze studiowaniem w Koszycach. Stosowny informator przekazujemy w momencie zdania przez kandydata egzaminu wstępnego.

Jak przygotować się na pierwszy rok? 

Wymagania do przyjęcia na studia na Słowacji ograniczają się w zasadzie wyłącznie do zdania egzaminu wstępnego, dostarczenia dokumentów oraz wniesienia nadmienionych wcześniej opłat. Przypominamy, że wyniki maturalne nie są brane pod uwagę podczas rekrutacji.

Nadrzędnym priorytetem dla kandydata powinno być zatem opanowanie wiedzy z zakresu dostarczanej przez nas bazy pytań.

checklist-1622517_960_720

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje, odnoszące się do egzaminu wstępnego:

 • Egzamin trwa maksymalnie 150 minut i obejmuje 100 zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru z dziedziny chemii oraz 100 z zakresu biologii.
 • Do egzaminu przystąpić można na terenie Krakowa oraz Warszawy, a także bezpośrednio w Koszycach.
 • Pytania zmieniają się co roku, jednak praktyka pokazuje, że odpowiednie przyswojenie przekazanej wcześniej bazy pytań, pozwala zwiększyć szansę na jego zdanie średnio o 90%.
 • W przypadku niezaliczenia egzaminu, można do niego przystąpić ponownie dopiero za rok lub zdecydować się na zmianę kierunku (ze stomatologii na medycynę lub odwrotnie).  Wówczas kolejne podejście możliwe jest jeszcze w tym samym roku.

Więcej informacji o egzaminie na medycynę i stomatologię na Słowacji dostępne tutaj.

Na koniec warto także zaznaczyć, że  biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim nie jest wymagana, jednak przed przyjazdem warto nieco podszkolić swój warsztat. W dalszej perspektywie czasu ułatwi to bowiem sprawną komunikację zarówno z samymi wykładowcami, jak i pozostałymi studentami.

Czy po studiach na Słowacji można od razu podjąć pracę w Polsce? 

Dyplom uzyskany po zakończeniu procesu kształcenia w ramach Uniwersytetu w Koszycach jest respektowany w obrębie wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej i nie wymaga nostryfikacji, pozwalając tym samym na natychmiastowe podjęcie pracy. W przypadku niektórych obszarów UE może zaistnieć jednak konieczność spełnienia dodatkowych wymagań, odnoszących się np. do umiejętności posługiwania się określonym językiem.

Czy system nauczania różni się od polskiego? 

Jeśli chodzi o zagraniczne studia medycyna w wydaniu słowackim nie odbiega w dużym stopniu od standardów obowiązujących w Polsce. Zarówno sam system nauczania, jak i jego poziom są mocno zbliżone do naszych rodzimych realiów, obejmując w obu przypadkach 6 lat nauki.


Z uwagi na te podobieństwa istnieje także możliwość przeniesienia się – w trakcie trwania już rozpoczętych studiów – z uczelni polskiej do koszyckiej oraz odwrotnie. Transfer możliwy jest do przeprowadzenia na zakończenie danego semestru lub roku i dokonywany jest na indywidualnych zasadach, określanych przez poszczególne uczelnie.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*