Rola kontroli wzrokowej przed przeprowadzaniem badań nieniszczących spoin

equipment-3208915_960_720

Filozofią, która często kieruje zespołami zajmującymi się produkcją spawanych części i konstrukcji, jest zapewnienie jak najwyższej jakości spoiny. Jednak określenie „jak najwyższa jakość spoiny” jest względne. To dopiero sama aplikacja określa, co jest dobre lub złe. Ogólnie rzecz biorąc, każda spoina jest dobrej jakości, jeśli spełnia wymagania co do wyglądu i będzie trwać jak najdłużej mogąc wykonać pracę, do której jest przeznaczona. Pierwszym krokiem w zapewnieniu odpowiedniej jakości spawania jest określenie stopnia wymaganego przez osobę zamawiającą. Standard powinien zostać ustalony w oparciu o wymagania dotyczące usług.

Jednak złota zasada jest taka, że niezależnie od standardu jakości, wszystkie spoiny powinny zostać sprawdzone.

Normy opracowane w celu nadania jakości spoiny mogą różnić się w zależności od stanowiska, ale zastosowanie odpowiednich technik badania może zapewnić, że obowiązujące normy są spełnione. Niezależnie od standardu jakości, wszystkie spoiny powinny być kontrolowane, nawet jeśli inspekcja nie obejmuje nic więcej niż rutynowe działania spawacza, który sprawdza swoją pracę po każdym etapie spawania. Dobrze prezentujący się wygląd powierzchni spoiny jest wielokrotnie uznawany za dowód wysokiej jakości spoin. Jednak sam wygląd powierzchni nie gwarantuje dobrej jakości wykonania ani jakości wewnętrznej.

Metody kontroli nieniszczących badań umożliwiają stałą weryfikację zgodności z normami poprzez badanie powierzchni i podpowierzchni spoiny i otaczającego materiału podstawowego. Pięć podstawowych metod jest powszechnie stosowanych do badania gotowych spoin:

  • test wizualny (kontrola wzrokowa),

  • penetrant płynny,

  • cząstki magnetyczne,

  • badania ultradźwiękowe,

  • badania radiograficzne (rentgen).

Rosnące wykorzystanie komputeryzacji za pomocą niektórych metod zapewnia dodatkowe ulepszenia obrazu i umożliwia oglądanie w czasie rzeczywistym lub w czasie zbliżonym do rzeczywistego, porównywalną inspekcję i możliwości archiwizacji. Przegląd każdej metody pomoże w podjęciu decyzji, który proces lub kombinacja procesów zostanie wykorzystana do konkretnego zadania i przy najskuteczniejszym przeprowadzeniu testów.

Kontrola wzrokowa (test wizualny)

pomoc drogowa 24h/7 ŚwieckoKontrola wzrokowa jest często najbardziej opłacalną metodą, ale musi odbywać się przed, w trakcie i po spawaniu. Wiele norm wymaga użycia przed innymi metodami, ponieważ nie ma sensu sprawdzanie złej spoiny wyrafinowanymi technikami kontroli. Spoiny podlegające badaniu nieniszczącym muszą zostać wcześniej uznane za dopuszczalne przez kontrolę wizualną.

Kontrola wzrokowa wymaga niewielkiej ilości sprzętu. Oprócz dobrego wzroku i wystarczającego światła, wystarczy zasada kieszonkowa, wskaźnik rozmiaru spoiny, szkło powiększające i ewentualnie prosta krawędź celem sprawdzenia prostoliniowości, wyrównania i prostopadłości. Kontrola wzrokowa jest najlepszym rodzajem badań nieniszczących, ale musi mieć miejsce przed, w trakcie i po spawaniu.

Przed wybiciem pierwszego łuku spawalniczego należy sprawdzić materiały pod kątem jakości, rodzaju, wielkości, czystości i braku wad. Tłuszcz, farbę, olej, film tlenkowy lub ciężką skalę należy usunąć.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*