Rodzaje dofinansowań dla osób niepełnosprawnych

roman-kraft-0evkn3-5jsu-unsplash

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to instytucja publiczna zajmująca się wspieraniem osób niepełnosprawnych oraz pracodawców zatrudniających takie osoby. Jedną z oferowanych form wsparcia jest dofinansowanie różnego rodzaju inicjatyw wpływających na poprawę jakości i komfortu życia niepełnosprawnych.

Wsparcie w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych

Jedną z form wsparcia jest dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich. W zależności od modelu kwota dofinansowania może sięgać nawet 100 procent wartości sprzętu. Pacjenci, którzy zostali poddani zabiegowi amputacji kończyn, mogą liczyć na pomoc przy zakupie protez. Odpowiednio dobrana proteza pozwala przezwyciężyć wiele ograniczeń i odzyskać normalność w życiu. PFRON oferuje także dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Jego zastosowanie wspiera proces leczenia pacjentów i przyczynia się do skrócenia czasu powrotu do zdrowia.

Likwidacja barier komunikacyjnych, technicznych oraz architektonicznych

Osoby niepełnosprawne mogą także uzyskać środki potrzebne do przeprowadzenia remontu w miejscu zamieszkania i likwidacji występujących w nim barier architektonicznych. Wysokość dopłaty sięga nawet 95% wydatków poniesionych na:

  • budowę pochylni,
  • zakup podnośnika,
  • montaż poręczy oraz uchwytów.

Wparcie  finansowe obejmuje także doposażenie samochodu i jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki temu osoba nie w pełni sprawna może zachować mobilność i samodzielnie się poruszać poza domem np. do swojego miejsca pracy. W związku z tym, że wielu niepełnosprawnych decyduje się na pracę zdalną, do jej wykonywania niezbędny jest zakup odpowiednich narzędzi w postaci komputerów, smartfonów, skanerów, czy też drukarek. Złożenie odpowiedniego wniosku do PFRON pozwala uzyskać odpowiednie dofinansowanie.

Pomoc dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych

Co istotne na wsparcie tej instytucji mogą liczyć nie tylko niepełnosprawni, ale również pracodawcy zatrudniający takie osoby. Pomoc obejmować może m.in. refundację kosztów poniesionych na organizację stażów lub szkoleń dla pracowników. Wysokość refundacji wynosi 70% wydatków w przypadku małych i średnich firm oraz 60% wydatków w przypadku dużych podmiotów gospodarczych. Wnioski należy składać do starosty właściwego ze względu na siedzibę firmy, a maksymalny czas ich rozpatrywania wynosi 30 dni.

Pracodawca może dodatkowo uzyskać dofinansowanie na adaptację stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na dostosowanie pomieszczeń i usunięcie barier architektonicznych, nabycie urządzeń umożliwiających bądź ułatwiających wykonywanie pracy, a także zakup oprogramowania komputerowego dostosowanego do niepełnosprawnych. Warunkiem uzyskania zwrotu poniesionych kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Powiatowej Inspekcji Pracy odnośnie charakteru wykonywanych prac.

PFRON oferuje również pracodawcom możliwość uzyskania dofinansowania na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz pokrycia kosztów zatrudnienia osoby wspomagającej niepełnosprawnego podczas wykonywania jego obowiązków. Elementy wyposażenia objęte wsparciem finansowym to m.in. krzesła, biura, oświetlenie, urządzenia elektryczne. Dodatkowy pracownik może pomagać osobie niepełnosprawnej komunikować się z otoczeniem, a także wykonywać za nią czynności, których nie jest w stanie samodzielnie wykonać. Należy pamiętać, że liczba godzin pracy asystenta jest ograniczona.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zatrudniające osoby niepełnosprawne dołącz do organizacji OBPON

Odgrzybianie mieszkania – o czym warto wiedzieć?

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*