Rekultywacja terenu zielonego – na czym dokładnie polega?

grant-ritchie-x1w_Q78xNEY-unsplash

Tereny zielone, jeśli są zaniedbane i nikt nie poświęca im większej uwagi, prezentują się kiepsko, są zarośnięte, często ich środowisko naturalne jest mocno zdegradowane. Wtedy warto szukać rozwiązań na przywrócenie im właściwego wyglądu, a co za tym idzie – także właściwości przyrodniczych. Dobrym rozwiązaniem jest rekultywacja terenów zielonych, prowadzona przez wyspecjalizowane firmy.

Jeśli interesuje nas rekultywacja terenów zdegradowanych, warto na początku zdobyć nieco informacji na temat tego, jak ona przebiega, jakie działania są podejmowane, a także jakie wydatki są związane z przywróceniem terenowi jego pierwotnego wyglądu. Rekultywacja to w dużym uproszczeniu przywrócenie wartości użytkowych oraz przyrodniczych terenom zniszczonym. Mogą to być łąki, pola, lasy, a także ogródki czy tereny zielone w miastach. Przywrócenie im dawnego wyglądu nie tylko podnosi wartości estetyczne, ale również pozwala na lepsze działania związane z ochroną środowiska.

Jak wygląda rekultywacja terenów zielonych?

Jeśli teren jest mocno zaniedbany, zniszczony i dawno nikt nie wykonywał na nim żadnych prac, najczęściej prezentuje się dosyć kiepsko. Na pewno zdążyły już na nim wyrosnąć pojedyncze drzewka czy krzaki z samosiejek, sporo jest też chwastów, zarośli i innych miejsc, które zaburzają przestrzeń. Pierwszym elementem jest więc pozbywanie się tych roślin, które nie są potrzebne i nie stanowią wartości estetycznej czy przyrodniczej. Na dalszych etapach prowadzi się rekultywację techniczną oraz biologiczną. Rekultywacja techniczna to między innymi przekopanie terenu, spulchnienie ziemi, aeracja, czyli napowietrzenie warstwy, w której znajdują się korzenie roślin. Dzięki przekopaniu terenu można również pozbyć się chwastów, a także zarodników pleśni i grzybów, które mogą kiepsko wpływać na przyszłe rośliny. Aby rekultywacja była skuteczna, trzeba również pomyśleć o poprawie właściwości gleby, jej użyźnieniu i dostarczeniu wszystkich niezbędnych składników mineralnych. Prawidłowe nawożenie jest więc niezbędne, aby później zasiane czy nasadzone rośliny miały odpowiednie warunki do wzrostu i wegetacji.

Zadanie dla profesjonalistów

Rekultywacja terenów zdegradowanych jest tym trudniejsza, im więcej jest zniszczeń i zaniedbań. Nieco innych działań potrzebują tereny, które pozostawione były przez długi czas same sobie, a zupełnie innych zabiegów potrzebuje teren, który jest mocno zdegradowany w wyniku działalności człowieka, prowadzenia zakładu produkcyjnego, gromadzenia śmieci na dzikich wysypiskach. Rekultywacją terenów mocno zdegradowanych powinny zajmować się wyspecjalizowane firmy, które mają doświadczenie, wiedzę, odpowiednie narzędzia i środki, a także niezbędne zezwolenia i certyfikaty do realizowania tego rodzaju prac. W wielu przypadkach działania muszą być bowiem realizowane pod nadzorem inspektora ochrony środowiska bądź innych instytucji, które zajmują się dbaniem o ochronę przyrody. Zlecenie prac rekultywacyjnych wyspecjalizowanej firmie daje gwarancje, że w krótkim czasie teren zyska zupełnie nowe oblicze, będzie się nie tylko lepiej prezentował, ale również pod względem przyrodniczej różnorodności będzie na o wiele lepszym poziomie.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*