Zawód: komornik. Jakie studia?

Przechwytywanie

Komornik jest odpowiedzialny za windykację długów w drodze egzekucji nakazów sądowych. W Polsce istnieją dwa główne rodzaje komorników.

Komornicy sądowi zatrudnieni są w charakterze komorników sądowych i urzędników sądowych. Dostarczają dokumenty zwane wezwaniami do domów i firm oraz wykonują orzeczenia sądowe. Zajmują się aspektami prawa cywilnego obejmującymi kwestie majątkowe, windykację należności oraz spory konsumenckie.

Komornicy prywatni lub certyfikowani pracują dla niezależnych firm. Dyplomowany komornik może wyegzekwować odzyskanie czynszu, podatku lokalnego i mandatów parkingowych. Komornicy prywatni dochodzą należności od różnych klientów, takich jak banki, prawnicy, firmy pożyczkowe, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, władze lokalne i firmy finansowe. Komornik po studiach zazwyczaj otwiera swoją kancelarię komorniczą np. taką jak ta : www.komornikobidzinski.pl.

Codzienne obowiązki komornika mogą obejmować:

-Pisanie listów do dłużników z żądaniem zapłaty.
-Praca z dłużnikami i pomoc przy planowaniu spłaty w ratach.
-Formalne dostarczanie dokumentów sądowych dłużnikom.
-Zbieranie pieniędzy i szacowanie wartości towarów będących w posiadaniu dłużnika.
-Przejęcie towaru, np. Samochodu, w przypadku którego właściciel nie nadąża za spłatą kredytu.
-Organizacja sprzedaży towarów na aukcji.
-Eksmisja pasażerów, zmiana zamków i wejście na pokład.
-Rejestrowanie szczegółów dotyczących przejętych pieniędzy lub przedmiotów.
-B ranie odpowiedzialności za otrzymane pieniądze.

Komornicy muszą przestrzegać ścisłych wytycznych dotyczących tego, co mogą, a czego nie mogą robić, na przykład nie wolno im przejmować narzędzi pracy danej osoby ani używać siły, aby wejść do domu. Komornicy pracują od 37 do 40 godzin tygodniowo. Muszą być elastyczni w godzinach pracy, aby nawiązać bezpośredni kontakt z ludźmi w domu przed wyjściem do pracy lub po powrocie do domu. Praca wczesnym rankiem i wieczorem jest powszechna. Mogą pracować samodzielnie (przy mniejszych sprawach) lub w zespołach. Istnieją możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin.

Komornicy mają swoje siedziby w biurach, ale większość czasu spędzają na podróżowaniu i odwiedzaniu dłużników. Struktury wynagrodzeń są bardzo zróżnicowane. Niektóre firmy prywatne płacą podstawowe wynagrodzenie plus prowizję za wyniki.

Jakie studia są niezbędne?

Aby zostać komornikiem, należy ukończyć wyższe studia prawnicze lub administracyjne. Należy również uzyskać tytuł magistra. Drugim ważnym elementem na drodze do kariery w tym zawodzie jest uzyskanie aplikacji komorniczej ukończonej pozytywnym egzaminem oraz dwu letnia praca jako asesor komorniczy. Do kandydatów na komorników w służbie sądowej mają zastosowanie zwykłe procedury naboru do służby cywilnej. Pracodawcy wymagają od kandydatów wykazania, że nie mają długów ani rejestru karnego. Niemniej jednak posiadanie studiów otwiera drogę do własnego biznesu, bądź do bycia komornikiem sądowym – tutaj warto przytoczyć wyższe studia prawnicze lub administracyjne. One pomagają uzyskać tytuł magistra prawa. Mogą to być studia w Polsce, ale można też ukończyć zagraniczne studia prawnicze uznawane w kraju.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*