Praca w laboratorium także dla osoby ze stopniem inwalidztwa?

shutterstock_88515751

Niepełnosprawność nie powinna przeszkadzać ludziom, którzy studiują chemię czy biologię i chcą pracować w laboratorium. Zamierzeniem tutaj jest jednak zadbać o dostarczenie informacji i wskazówek wszystkim osobom niepełnosprawnym aby mogli pracować w takich miejscach wydajnie i bezpiecznie. Istnieje nieporozumienie, że laboratorium nie jest odpowiednie miejscem do pracy dla osób niepełnosprawnych. Jest to jednak konieczne aby zrobić wszystko, by takie osoby mogły być bezpieczniejsi.

Praca dla osób niepełnosprawnych? Jak najbardziej!

Mowa tutaj również o osobach, które mają ograniczoną zdolność mowy, wzroku lub słuchu bądź mobilność – o tyle, o ile nie przeszkadza to w odpowiednim wywiązywaniu się z powierzonych im obowiązków. Tutaj bardzo ważna jest do określenia diagnostyka medyczna, gdzie lekarza specjalista stwierdzi zdolność do podjęcia pracy indywidualnie względem każdej osoby.

Wszakże pracodawcy muszą dbać o swoich pracowników w celu uniknięcia szkody bez względu na to czy są to osoby niepełnosprawne czy nie. Ten obowiązek jest należny każdemu pracownikowi indywidualnie.

Jeśli pracodawca wie, że pracownik jest niepełnosprawny – musi mieć jednak świadomy, że jest bardziej podatny na zranienia, lub może spowodować szkody bardziej niż zwykle, stąd pracodawca musi podjąć dodatkowe środki ostrożności w celu ochrony tego pracownika.

Ocena ryzyka

Pierwszym krokiem w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracownika niepełnosprawnego w laboratorium jest identyfikacja zagrożeń zarówno w pracy, jak i w miejscu pracy. Ocena zagrożeń, na jakie może zostać narażony pracownik z niepełnosprawnością czyli tych, które mogą być obecne w odniesieniu do wykonywanie określonej pracy muszą być wzięte pod uwagę.

Ocena takowa powinna również rozważyć ryzyko dla osób, które mogą mieć wpływ na działania pracownika z niepełnosprawnością. Ocena powinna uwzględniać osobę i jej zdolności i możliwości zarówno w czasie rekrutacji jak i stałego zatrudnienia.

W celu ustalenia szczegółów właściwe będzie zaangażowanie lekarza zajmującego się zawodową ochroną zdrowia, który to weźmie pod uwagę indywidualność jednostki do wykonania określonego zadania w laboratorium.

W wyniku procesu oceny ryzyka pracodawca musi dokonać rozsądnych zmian w pracy – co do warunków i środowiska w celu wyeliminowania, ograniczenia lub kontroli zagrożeń. W przypadku, gdy osoba charakteryzuje się postępem w stopniu niepełnosprawności może być konieczne powtarzanie oceny ryzyka w sposób okresowy, by stosownych przypadkach, dokonać dalszych dostosowań.

Rozsądna korekta

Wytyczne dotyczące wymogów pracy w laboratorium względem osób niepełnosprawnych, jakie są obecne w polski prawie można uznać za rozsądne. Jednak konieczne są dalsze ustalania na przyszłość w świetle wszystkich okoliczności i w każdym konkretnym przypadku. Należy omówić korekty dotyczące zatrudnienia na danym stanowisku z zainteresowaną osobą. Nie ma innej możliwości, na to by taka praca była faktycznie bezpieczna i wydajna. Bez względu na to, czy pracowni badane są dodatki do żywności czy niebezpieczne materiały.

Źródło: E-diagnostyka.pl – testy metaboliczne Warszawa

1 odpowiedzi "Praca w laboratorium także dla osoby ze stopniem inwalidztwa?"

  1. Zawsze chciałam pracować jako analityk medyczny. Teraz dzięki nowo otwartej szkole w Katowicach (WASP) mogę spełnić swoje marzenia :)

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*