Czym jest pozbawienie władzy rodzicielskiej i kto może ją zasądzić?

catering dietetyczny sopot

Czym jest pozbawienie władzy rodzicielskiej i kto może ją zasądzić?   

Każdy rodzic ma na swoich barkach odpowiedzialność, aby wypełniać zestaw praw i obowiązków, które przypadają mu w udziale z ramienia pełnienia tej określonej funkcji. Wyjątkową (choć nierzadką – niestety) sytuacją jest ta, gdy dany rodzic nie staje na wysokości zadania, w wyniku czego mogą mu zostać prawnie ograniczone lub odebrane prawa rodzicielskie.

Na potrzeby tego artykułu skupimy się przede wszystkim na całkowitym pozbawieniu władzy rodzicielskiej w świetle polskiego prawa. Jeśli ten temat jest CI aktualnie szczególnie bliski i masz dodatkowe pytania – pamiętaj, że adwokat Olsztyn specjalizujący się prawie rodzinnym jest odpowiednim ekspertem, do którego należy się w tym temacie zwrócić.

Dobro dziecka nade wszystko! Czym jest w Polsce władza rodzicielska?

Rodzice nabywają prawo do władzy rodzicielskiej od początku życia dziecka i jako takie powinno być ono wykonywane aż do jego pełnoletniości z pełnym poszanowaniem godności i praw potomka. Należy się troszczyć nade wszystko o samo dziecko, ale też i o jego majątek.

Jeśli jest inaczej – to sąd decyduje, że władza powinna być ograniczona, a nawet całkowicie odebrana. Jednak, aby się tak stało muszą ku temu istnieć wyraźne przesłanki.

Jesteś w takiej trudnej sytuacji i szukasz pomocy? Sprawdź, która kancelaria adwokacka Olsztyn  może Ci pomóc.

Niektóre z ważnych informacji dot. władzy rodzicielskiej:

  • dziecko winno rodzicom posłuszeństwo,
  • dobro dziecka i interes społeczny muszą być respektowane w ramach sprawowania władzy rodzicielskiej.

W jakich przypadkach władza rodzicielska może zostać odebrana?

To sąd decyduje, czy należy zarządzić o pozbawieniu opieki rodzicielskiej, a dobro dziecka jest tym, na czym nade wszystko opiera swoją decyzję. Taka decyzja może zostać podjęta w stosunku zarówno do obojga rodziców, jak i jednego i warto podkreślić, że jest to ostateczność stosowana tylko wtedy, gdy nie udało się osiągnąć pożądanego rezultatu z pomocą innych środków ochrony dziecka.

Kiedy można rodzica pozbawić władzy rodzicielskiej?

  • Jeśli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu poważnej choroby rodzica, pobytu w więzieniu, zaginięcia rodzica, porzucenia dziecka czy innej trwałej przeszkody.
  • Jeśli władza rodzicielska jest nadużywana np. dziecko jest wykorzystywane seksualne, zmuszane do pracy lub jest wobec niego stosowana przemoc (fizyczna lub psychiczna),
  • Gdy obowiązki względem dziecka są przed rodzica/rodziców w rażący sposób zaniedbywane.

W momencie, gdy rodzicowi zostanie odebrana władza rodzicielska traci on wszelkie prawa do decydowania o swoim potomku. Nie ma już wpływu na przykład na to, gdzie dziecko będzie mieszkać, zostaje mu odebrana możliwość wglądu do dokumentacji medycznej dziecka.

Bez względu na to, czy jesteś rodzicem walczącym o to, by zachować prawa rodzicielskie, czy też zastanawiasz się nad przesłankami do tego, że w Twoim środowisku jest sytuacja, która mogłaby takiego drastycznego kroku wymagać – wyspecjalizowany w prawie rodzinnym prawnik Olsztyn  jest dobrym kierunkiem rozwoju tematu.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*