Płaskostopie podłużne co to takiego ?

Studio photo of orthopedic insoles isolated on white background

 

Płaskostopie podłużne jest deformacją stóp polegającą na obniżeniu łuku przyśrodkowego, co powoduje spłaszczenie stóp.

Schorzenie to ma duży wpływ na komfort chodzenia i biegania, jak również na inne części układu ruchu: kostki, stawy kolanowe, biodra, a nawet kręgosłup.

Prawidłowo zbudowana stopa nie dotyka podłoża całą swoją powierzchnią – opiera się o podłoże trzema punktami: piętą, głową pierwszej kości śródstopia i głową piątej kości śródstopia. Taka pozycja zapewnia optymalne rozłożenie ciężaru ciała podczas stania, chodzenia, biegania czy skakania. W przypadku płaskostopia podłużnego dochodzi do supinacji przodostopia https://wkladki-ortopedyczne-krakow.pl/blog/ (łuki podłużne są obniżone) lub przy ich braku – supinacji tyłostopia (łuki podłużne są obniżone)z rozciągnięciem łuku podłużnego.

W przypadku płaskostopia podłużnego łuki podłużne są obniżone – to znaczy, że łuki podłużne spłaszczają się od przodu do tyłu. W większości przypadków łuk podłużny przodostopia i śródstopia pozostaje nienaruszony, a jedynie łuk podłużny tyłostopia ulega obniżeniu.

Płaskostopie podłużne może jednak wystąpić również w wyniku zaburzeń w rozwoju stopy u dzieci: nie przeciwstawiony łuk podłużny (łuk podłużny śródstopia po tej stronie nie przeciwstawia się głowie pierwszej kości śródstopia) jest zazwyczaj związany z nie przeciwstawionym łukiem podłużnym przyśrodkowym (tzn. oba łuki podłużne pozostają nienaruszone lub tylko jeden jest dotknięty).

Na przykład, u niektórych dzieci występuje tylko tylny mostek podłużny przyśrodkowy.

 

Objawy płaskostopia podłużnego to ból, obrzęk i symptomy zapalenia stawów. Objawy często powstają z powodu nieprawidłowej postawy stojącej, która jest wynikiem nadużycia lub choroby zwyrodnieniowej stawów. Objawy nasilają się przy długotrwałym chodzeniu, bieganiu i skakaniu.

Objawy zazwyczaj nie występują we wczesnym stadium płaskostopia podłużnego, ale mogą się rozwinąć w wyniku zapadnięcia się łuku podłużnego, które rozpoczyna się około 25 roku życia, kiedy to stopniowo pojawiające się spłaszczenie podłużne jest związane ze zmianami zwyrodnieniowymi w ścięgnie podeszwowym i kościach śródstopia

Diagnozę płaskostopia podłużnego stawia się poprzez badanie kliniczne, wykonując test Lachmana przy biernym przesuwaniu paliczka bliższego przyśrodkowo. Test ten wykaże, czy istnieje nadmierne rozluźnienielub łuku podłużnego.

Ważne jest również badanie postawy stojącej – łuk podłużny będzie obniżony w płaskostopiu podłużnym, ale nie w innych schorzeniach stóp, takich jak paluch młotkowaty lub szponiasty, które mogą imitować płaskostopie podłużne. Pronacja przedniej i tylnej części stopy może wskazywać na płaskostopie podłużne. Aby sprawdzić pronację, proszę zrobić pierwsze zdjęcie od tyłu, aby zmierzyć długość od pięty do palców i porównać ten pomiar z późniejszymi zdjęciami, gdy pacjent stanie na palcach i piętach osobno. U pacjentów z płaskostopiem podłużnym będzie różnica między tymi pomiarami, jeżeli jedna stopa pronuje, a druga nie .

Artykuł powstał przy współpracy z https://g3ino.edu.pl/

 

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*