Co oznacza umowa o zakazie konkurencji dla pracownika?

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash_800x534

Każdy pracownik w danej firmie ma za zadanie dbać o ochronę poufnych informacji miejsca pracy oraz o jego dobry wizerunek. Wszystkie działania, które mają negatywny wpływ na interesy firmy są niedozwolone na podstawie umowy o zakazie konkurencji. Jak wygląda to w praktyce? Czy dotyczy to także byłych pracowników? Co warto wiedzieć o tej umowie? Odpowiadamy w naszym artykule!

Umowa o zakazie konkurencji – czego dotyczy?

W Kodeksie pracy w artykule 101. została poruszona kwestia zakazu konkurencji. Sporządzając umowę o zakazie konkurencji może ona być ona zawarta na czas trwania stosunku pracy oraz na określony czas po rozwiązaniu jej (więcej informacji na ten temat: https://adwokatspiewak.pl/umowa-o-zakazie-konkurencji/).

Ta umowa nie może zakazać wszystkich działań konkurencyjnych wobec działalności pracodawcy, w umowie należy konkretnie podać zakres zakazu. Jest to odrębna umowa od umowy o pracę, jednak umowa o pracę może zawierać klauzulę dotycząca zakazu konkurencji. Konieczne jest sporządzenie tego typu umowy pisemnie, pod rygorem nieważności.

Co powinna zawierać?

Umowa o zakazie konkurencji powinna być dokładnie sprecyzowana. Dokładność jest tutaj kluczowa, aby zabezpieczyć się przed nieuczciwą konkurencją. W umowie należy określić formę prawną, rodzaj umowy, zasięg terytorialny (w tym działanie online), grupę odbiorców.

Jaki jest cel umowy?

Pomimo wskazanego przez Kodeks pracy zakazu działań konkurencyjnych wobec pracodawcy, zawiera on umowę o zakazie konkurencji z pracownikiem. Dlaczego stosuje się dodatkową umowę? Ma ona na celu sprecyzować czas i formę jaka obejmuje pracownika, który ma zaniechać działań konkurencyjnych. Istnieje ich duża różnorodność, dlatego istotne jest sprecyzowanie co konkretnie podlega zakazowi. Nie ma znaczenia czy pracownik podejmuje te działania za wynagrodzenie czy nieodpłatnie.

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Ten rodzaj umowy dotyczy również pracowników, którzy odchodzą lub odejdą z firmy. Uregulowanie tej umowy jest szersze, niż umowy o zakazie konkurencji podczas trwania stosunku pracy. Ta klauzula konkurencyjna dotyczy głównie pracowników, którzy mieli dostęp do wrażliwych i istotnych danych przedsiębiorstwa, których ujawnienie może narazić firmę na stratę. W tej umowie zawiera się informacje na temat wynagrodzenia dla pracownika w wysokości nie mniejszej niż 25% jego wynagrodzenia w zamian za zaniechanie działań konkurencyjnych w ściśle określonym czasie.

 

 

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*