Nowe trendy w prawie pracy

gps

Rzeczywistość gospodarcza jest taka, iż niektóre przedsiębiorstwa nadal borykają się z takimi samymi problemami jak 20-30 lat temu, jednak coraz więcej jest takich, które spotykają się z zupełnie odmiennymi i mniej typowymi kwestiami. To są kompletnie inne i nowe wyzwania dla pracodawców.

Jakie skojarzenia są najbardziej powszechne, gdy myślimy o problematyce prawa pracy?

Podstawowymi kwestiami są oczywiście takie sprawy, jak planowanie czasu pracy, nadgodziny, wynagrodzenia, zwolnienia czy też związki zawodowe. Jednak gdy zapytamy prawników o sprawy, z jakimi najczęściej zwracają się do nich pracodawcy, okazuje się, iż pojawia się wiele nowych, wcześniej nieznanych, zagadnień. Poza wyżej wymienionymi standardami, jak i sprawami związanymi z możliwością zabezpieczenia się przed wyciekiem tajemnic przedsiębiorstwa czy też ochroną dóbr osobistych, pojawiają się również pytania o pracę zdalną, działalność sygnalistów czy też benefity.

Zdarzają się już przedsiębiorstwa, gdzie te nowe zagadnienia zaczynają skutecznie wypierać problemy postrzegane do tej pory jako tradycyjne w prawie pracy. Eksperci podkreślają jednakże, iż jest to domena nowoczesnych branż. Z nowymi wyzwaniami w tym zakresie muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa, gdzie bardzo istotne znaczenie odgrywa know-how (a więc choćby branża IT). Dla przykładu w przedsiębiorstwach produkcyjnych takich problemów jest zdecydowanie mniej.

Skąd biorą się zatem nowe problemy w zakresie prawa pracy, kosztem tradycyjnych zagadnień?

Otóż sektor usług, a zwłaszcza branża nowych technologii, rozwija się niezwykle intensywnie. I właśnie tutaj okazuje się, iż klasyczne czy wręcz tradycyjne problemy prawa pracy utrudniają lub też krępują optymalną organizację pracy. Widać to szczególnie w przypadku przedsiębiorstw należących do międzynarodowych korporacji. Nowe rozwiązania (a co za tym idzie i problemy), które pojawiły się w zagadnieniach prawa pracy, wywodzą się częstokroć z zagranicznych kultur prawnych, które przyszły do naszego kraju wraz z globalnymi koncernami.

Takim znamienitym przykładem jest choćby zwyczaj łączenia w jednym dokumencie umowy o pracę na okres próbny z umową na czas nieokreślony. To rozwiązanie doskonale znane z brytyjskiego czy też niemieckiego systemu prawnego, a nieznane w Polsce. Zostało ono u nas usankcjonowane przez Sąd Najwyższy, choć bywa jeszcze kwestionowane przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP).

Czy zatem stare i tradycyjne problemy prawa pracy odchodzą w zapomnienie?

Prawo pracy ulega zmianom na naszych oczach. Tym niemniej nie można mówić o tym, iż te problemy odchodzą w niebyt. Owszem, zdarza się, iż zejdą one na drugi plan, jednak cały czas istnieją. Szczególnie dotyczy to spraw związanych z przestrzeganiem czasu pracy, dość często kontrolowanych przez inspektorów PIP.

Poza tym fakt, iż pojawiają się nowe zagadnienia nie powoduje, iż pracodawcy nie mają już wątpliwości w kwestii systemów czasu pracy, nadgodzin, wynagrodzeń, form zatrudnienia czy też dyskryminacji. Co istotne, te problemy nadal są, tym niemniej dziś należy je odnosić i dostosowywać do rozwijającego się społeczeństwa teleinformatycznego oraz zmieniających się nastrojów na rynku pracy. To z kolei powoduje, iż pracodawcy coraz częściej koncentrują się na zagadnieniach związanych z pracą zdalną i różnymi elastycznymi formami zatrudnienia, jak telepraca i home office, outsourcing pracowników, samozatrudnienie czy praca tymczasowa.

Szukasz pracy bez problemów? Sprawdź nasze darmowe oferty pracy w Polsce. Sprawdź Szukampracy.pl

undefined

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*