Branże, które korzystają z rozwiązań typu Predictive dialer

office-g999d4cd74_640 (1)

Główną cechą outbound call center jest możliwość prowadzenia kampanii telefonicznych z kilkoma trybami wybierania. Każdy z tych trybów wybierania pozwala na poprawę wydajności agentów call center, a ogólnie rzecz biorąc, mają znaczący wpływ na ostateczny wynik projektu telemarketingowego. Wybierając rozwiązania typu predictive dialer, można zwiększyć współczynnik kontaktu i efektywność zespołu cold callingowego.

Często takie dialery są częścią rozwiązania call center w chmurze, co pozwoli Ci nie tylko zautomatyzować połączenia wychodzące, ale także uzyskać wszystkie narzędzia potrzebne do zarządzania call center.

Kampanie połączeń wychodzących są wykorzystywane do rozwiązywania następujących zadań:

- Przetwarzanie przepływu zamówień (sklep internetowy, zgłoszenia serwisowe, reklamacje itp.)

- Przetwarzanie przepływu wniosków o oddzwonienie (call back)

- Przetwarzanie listy połączeń (połączenia reklamowe, badania rynku, cold calling).

Kluczowe korzyści z zastosowania rozwiązań typu predictive dialer

Pierwszą zaletą predictive dialing jest to, że jednocześnie wybiera kilka numerów do grupy operatorów i łączy się tylko z odebranym rozmówcą. Wszystko, co musi zrobić menedżer call center, to wstępnie skonfigurować odpowiednią logikę dla danej kampanii i przypisać do niej wymagany zespół agentów.

Więcej zalet rozwiązań typu predictive dialer:

 • umożliwia Twojemu zespołowi obsługę największej liczby połączeń i pełne zajęcie wszystkich pracowników call center, zwiększając liczbę rozmów na żywo, optymalizując czas rozmowy agenta i nie wymagając zwiększenia liczby członków zespołu;
 • zwiększenie produktywności agentów i ograniczenie ręcznego wybierania numerów;
 • zwiększenie liczby kontaktów;
 • odsłuchiwanie połączeń w czasie rzeczywistym (z funkcją monitorowania połączeń w czasie rzeczywistym);
 • elastyczne dostosowywanie reguł ponownego wybierania i reguł strefy czasowej w celu zwiększenia liczby kontaktów;
 • prowadzenie kampanii typu blended (mieszane połączenia przychodzące i wychodzące dla jednego zespołu operatorów).

Można powiedzieć, że rozwiązanie programowe Predictive dialer uwalnia operatorów od ręcznego dzwonienia, i to w takich obszarach jak: cold calls, odpowiadanie na zapytania przychodzące ze strony oraz autoinformowanie. Oznacza to, że dzięki dialerowi predykcyjnemu operatorzy nie wykonują połączeń, ale pozostają na linii w celu prowadzenia dialogu z odpowiadającym klientem. Ponieważ dialer oszczędza operatorom dzwonienia i niewybierania, kilkakrotnie zwiększy wydajność firmowego call center.

Mechanizm predykcyjnego wybierania numerów

Wysoką jakość pracy dialera zapewnia fakt, że wykorzystuje on inteligentny algorytm do przewidywania liczby połączeń, które należy wybrać, aby zmaksymalizować obciążenie grupy agentów, a także kiedy agent będzie dostępny do obsługi kolejnego połączenia. Przewidując obciążenie pracą każdego agenta, predictive dialing automatycznie wybiera odpowiednią liczbę kontaktów we właściwym czasie. Okazuje się, że agenci są zawsze zaangażowani, zawsze w komunikacji. A klienci nie czekają w kolejce – gdy tylko odbiorą połączenie, Predictive dialer łączy ich ze specjalistą.

Kluczowe metryki

W trybie predykcyjnym, dialer stale prowadzi statystyki. To właśnie na podstawie tych parametrów dialer przewiduje, ilu i kiedy operatorów jest dostępnych, a co za tym idzie, kiedy i ile kontaktów powinno zostać wywołanych.

 • Średni czas rozmowy agenta w jednym projekcie
 • Średni czas post-call
 • Średni czas odebrania połączenia przez dialer
 • Odsetek połączeń porzuconych
 • Odsetek połączeń zakończonych sukcesem w jednym projekcie

Te i inne parametry pomagają systemowi przewidzieć, ilu operatorów i w jakim momencie będzie dostępnych, aby zminimalizować sytuacje, w których osoba odbiera, ale nie ma wolnego operatora, który mógłby połączyć to połączenie.

Kto korzysta z predictive dialing?

Dialery predykcyjne to najpopularniejszy sposób na wybieranie dużej bazy numerów. Do udanych branż, które korzystają z tego rozwiązania należą:

 • Nieruchomości

Predictive dialing pomaga specjalistom agencji wyróżnić się wśród konkurencji na rynku dialerów nieruchomości.

 • Telemarketing

Wspomniany dialer generuje dużą liczbę kontaktów podczas zimnych rozmów, pomaga również uniknąć połączeń bez odpowiedzi, dzięki czemu zwiększa sprzedaż telemarketerów.

 • Branża finansowa i bankowa

Najlepiej, jeśli wszystkie instytucje finansowe korzystają z predictive dialing. Pomaga on specjalistom stworzyć zautomatyzowany system obsługi klienta.

 • Ubezpieczenia

Sekretem jest to, jak dotrzeć do osób bez telefonów stacjonarnych i sprzedać jak najwięcej swoich usług.

 • Windykacja

Windykacja to proces, który zależy wyłącznie od precyzyjnego wybierania numerów i łatwo dostępnych informacji. Windykator nie wykona swojej pracy, jeśli będzie ręcznie wybierał numery. Dlatego też branża szeroko wykorzystuje predictive dialing.

Podsumowując, chcemy podkreślić jeszcze jedną rzecz: wykorzystanie najlepszych systemów predictive dialer przez wymienione branże jest bezprecedensowym narzędziem do osiągania ważnych celów biznesowych i generowania obiecujących zysków.

Twoje call center pracuje trzy razy wydajniej z rozwiązaniem Predictive dialer, ponieważ każdy agent może obsłużyć 300-400 udanych połączeń dziennie bez rutynowego ręcznego wybierania numerów i bez znaczących przestojów między połączeniami. Dzięki temu rośnie również konwersja na sprzedaż, ponieważ dzięki automatyzacji procesu operator jest bardziej zmotywowany, ma wszystkie niezbędne informacje o kliencie i lepiej sprzedaje.

Wybierz rozwiązanie Predictive dialer firmy Voiptime Cloud, a wtedy Twój biznes znajdzie się w czołówce, a doświadczenia klientów przekroczą wszelkie oczekiwania.

Zalety i wady pracy w Norwegii – czy warto pracować w Norwegii?

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*