Kompetencje miękkie coraz bardziej pożądane przez pracodawców

kompetencje-1

Mówi się, że w 70% zdobywamy pracę za sprawą naszej merytorycznej wiedzy, zaś w pozostałych 30% dzięki kompetencjom społecznym. Zgoła odwrotnie prezentują się te statystyki w kontekście tracenia zatrudnienia – ponad 70% pracodawców przyznaje, że zwalania swoich pracowników właśnie ze względu braku umiejętności interpersonalnych, a tylko 30% przez brak wiedzy specjalistycznej. Jak zatem w przypadku tak przedstawiających się statystyk pracować nad swoimi kompetencjami miękkimi i gdzie je zdobywać?

Sytuacja na polskich uczelniach wyższych

Badania pokazują, że Polacy kształcą się coraz chętniej i poświęcają na tę część swojego życia bardzo wiele uwagi. W kraju mamy tak wielu magistrów, że dziś ten tytuł nie tyle stał się mniej ważny, co jest wręcz wymogiem ubiegania się o jakiekolwiek stanowisko. Jak więc w kraju, który liczbą magistrów wybija się na tle unijnej średniej zdobyć wymarzoną pracę? Czy studia w pełni przygotowują swoich absolwentów od rzeczywistości, z którą się stykają po opuszczeniu szkolnych murów?

Studia a kompetencje miękkie

Głównym problemem i zarzutem pracodawców jest kwestia związana z niewystarczającymi kompetencjami miękkimi absolwentów polskich uczelni. Chociaż mają świetne przygotowanie zawodowe i w teorii wiedzą, czym jest praca w zespole czy jak powinno wyglądać zarządzanie nim, nie mają żadnego doświadczenia w tej materii. Ich komunikacja interpersonalna jest na niskim poziomie, co w przypadku np. kadry menadżerskiej jest umiejętnością kluczową. Czy zatem uczelnie zdają sobie sprawę z konieczności przykładania większej wagi do tego rodzaju aspektów edukacji? Coraz częściej tak! Dzięki tej świadomości wśród kadry akademickiej i przy wsparciu Unii europejskiej, powstają takie projekty jak nowe modele studiów podyplomowych Knowledge@Work – http://www.katw.pl/. Takie programy dostosowują ofertę uczelni do potrzeb dorosłych słuchaczy oraz wymogów współczesnego rynku pracy, a co za tym idzie – oczekiwań pracodawców, którym nie wystarczy już dyplom wyższej uczelni.

Dlaczego kompetencje miękkie są tak ważne?

Rynek pracy wciąż ewoluuje, nic więc dziwnego, że właściciele firm i pracodawcy, wymagają coraz większej wiedzy od swoich pracowników i umiejętności, które przekraczają program większości studiów. Dziś znacznie większe szanse ma osoba z wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi, takimi jak autoprezentacja, funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym, komunikacja interpersonalna, kreatywność, praca w zespole, ugruntowane podstawy matematyki, zarządzanie wiedzą i zespołem oraz doskonała znajomość technologii i informatycznych. Taka osoba, nawet jeśli nie ma dyplomu magistra, z całą pewnością przyczyni się do rozwoju firmy i sprawi, że zacznie ona osiągać coraz lepsze wyniki niż dotychczas. Jeśli więc zależy Ci na rozwijającej pracy, która nie pozwoli Ci stać w miejscu, a jednocześnie będzie dopingować Cię do robienia więcej, na rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentuj swoje kompetencje miękkie i pracuj nad nimi cały czas, czy to na studiach podyplomowych, czy we własnym zakresie.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*