BHP na uczelniach wyższych

photo 1

Bezpieczeństwo i higiena pracy określające warunki funkcjonowania na uczelniach wyższych to ważna rzecz. Jednym z najważniejszych aspektów tej kwestii są zasady tyczące się ochrony przeciwpożarowej, dlatego od tego wątku pozwolimy sobie zacząć.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i zapobieganie jest to rzecz zawsze najważniejsza, tym bardziej, że obiekty uczelniane osadzone w ramach budynków zbudowanych ponad dwadzieścia lat temu, mogą nie spełniać aktualnych przepisów. Nigdzie indziej nie jest to bardziej istotne niż w szkołach i na uniwersytetach, wiele z budynków tych instytucji zostało bowiem wybudowanych nawet ponad sto lat temu. Ochrona młodzieży w kraju zawsze powinna być priorytetem, ale jak się okaże – to może być kosztowne.

Jednym z głównych problemów dotyczących utajonego i potencjalnego zagrożenia pożarowego na terenach szkolnych jest ten odnoszący się do mieszkań i akademików. Wiele z tych struktur, które zostały zbudowane ponad trzydzieści lat temu nie zostało zaprojektowanych z myślą o obecnych kodeksach. Wiele z tych obiektów było jeszcze pokrytych warstwą azbestu, która miała pomóc zwalczać zagrożenie pożarem. Ze względu na ryzyko, które niesie ze sobą dla zdrowia azbest, materiały azbestowe zostały usunięte i zastąpione przez zastosowanie bardziej bezpiecznych materiałów budowlanych. W ten sposób, to zwiększyło rozległe uszkodzenia mienia. Otwarte klatki schodowe, brak barier przeciwpożarowych, a także brak tłumików ognia lub dymu, to tylko kilka więcej aspektów dotyczących starszych akademików. Na terenie kampusów studenckich czy uczelni często można spotkać podobne wady.

Innym zjawiskiem i równocześnie kwestią poważnego problemu, mimo że jest to wiele bardziej szczegółowe, jest to, co dotyka osoby na wózkach inwalidzkich. Uniwersytety i szkoły wyższe muszą zadbać o windy, których nie było w wielu starszych budynkach – w celu utrzymania zgodności z wymogami dostępności. Podczas gdy najczęściej windy umożliwiają dostęp dla wózków inwalidzkich na wszystkich piętrach budynku, to w przypadku wind pożarowych nie zawsze jest to spełnione. Oczywiście wynik pożaru w jednym z tych budynków jest łatwo przewidywalny, jeśli nie zadbało się o włączenia obszarów pomocy ratunkowej dla osób poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego.

Panele sygnalizacji pożarowej i sterowania również przeszły długą drogę od podstawowej syreny lub dzwoniącego systemu, który większość dorosłych osób może jeszcze pamiętać z podstawówki. Dziś oprócz tradycyjnych systemów sygnalizacji pożarowej, nowoczesnych alarmów pożarowych, paneli sterowania wszelkie z systemów bezpieczeństwa ewoluowały do bardzo złożonych adresowalnych płyt komputerowych i centrów komunikacyjnych. Koszty są ogromne dla systemu kierowania ogniem w otoczeniu uniwersyteckim czy w akademiku, jednak wydaje się to niezbędne. Główną przeszkodą do aktualizacji lub modernizacji tych budynków są rosnące ograniczenia budżetowe. Koszty modernizacji wielu z tych budynków są wygórowane. Znaczna część środków finansowych przekazanych do budownictwa i infrastruktury jest związana z powstaniem nowych budynków i obiektów, zamiast z modernizacją starszych. Szkoły mogą kwalifikować się do funduszy w celu doposażenia i modernizacji tych struktur, które obecnie nie spełniają minimalnych kodów ognia.

Zatem jeśli odpowiadasz za zarządzanie uczelnią masz ogromną odpowiedzialność. Jedną z podstawowych rzeczy, które musisz zrobić, to upewnić się, że studenci podejmujący naukę w danym miejscu są bezpieczni w każdej chwili. Jednym ze sposobów, za pomocą których można to zadbanie o gamę odpowiedniego oznakowania na całym terenie szkoły. Nie można też zapomnieć o tym, że podczas zajęć w klasach musi panować odpowiednia temperatura. Jeśli spada ona poniżej 15 stopni – rektor ma wtedy możliwość czasowego zawieszenia zajęć - tłumaczy nam pracownik serwisu http://icieplo.pl/Na koniec jeszcze kilka rodzajów obowiązkowych znaków, jakie można rozważyć jako inwestycje w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa

Wszystkie zasady uniwersytetu odnoszące się do ogólnej dyscypliny i oczekiwanego zachowania powinny być wprowadzane w formie pisemnej i wyświetlane blisko głównego wejścia. Rzeczy, które zazwyczaj są związane z tym miejscem to np. zakaz wprowadzenia substancji odurzających wewnątrz pomieszczeń uniwersytetu czy też zakaz angażowania się w destrukcyjne lub niewłaściwe zachowania wewnątrz budynku. To rodzaj obowiązkowej listy nakazów i zakazów – obowiązujący nie tylko dla studentów, ale też dla każdej innej osoby, która znajduje się na terenie uniwersytetu.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*