Jakie uprawnienia trzeba posiadać, aby obsługiwać wózek widłowy

Forklift driver standing in manufacturing plant

Operowanie wózkiem widłowym, czyli wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym stosowanym w transporcie wewnątrzzakładowym, niesie za sobą pewne zagrożenia, dlatego nie każdy może taki pojazd obsługiwać. Aby móc obsługiwać wózek widłowy należy spełnić szereg wymagań i przede wszystkim posiadać uprawnienia.

Wymagania podstawowe

Aby pracownik mógł obsługiwać wózki widłowe, musi mieć ukończone 18 lat. Dodatkowo wymagane jest posiadanie minimum podstawowego wykształcenia, ukończenie kursu zgodnego z programem Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki (48 godzin teorii i 15 godzin praktyki). Kurs kończy się egzaminem zdawanym przed komisją Urzędu Nadzoru Technicznego. Konieczne jest także uzyskanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do kierowania wózkiem jezdniowym oraz imienne zezwolenie wystawione przez pracodawcę dotyczące obsługi wózka widłowego na terenie danego zakładu. Ponadto, pracownik musi odbyć instruktaż stanowiskowy i zapoznać się z dokumentacją pojazdu.

Nie zawsze takie skomplikowane

Jeśli pracownik ma obsługiwać proste, tzw. ręczne wózki (paleciaki), za pomocą których ładunki przewożone są na krótkich dystansach, a podnoszenie ich odbywa się na maksymalnej wysokości 20 cm, to wystarczy przeszkolić taką osobę z obsługi oraz przeprowadzić instruktaż stanowiskowy. Najczęściej mamy do czynienia z taką sytuacją na halach hipermarketów.

Stopień trudności zależy od wózka

Jak widać, stopień trudności zależy od wybranego wózka. Jeśli nie mamy pewności, jakie uprawnienia powinien posiadać pracownik, który ma zostać oddelegowany do obsługi wózka, warto zapytać o to producenta, u którego dokonujemy zakupu, np. Inicjatywa Północno-Zachodnia “PW” Sp. z o.o.                                                                                                                                                          

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*