Inspektor nadzoru inwestorskiego

inspektor-nadzoru-inwestorskiego

Branża budowlana daje zatrudnienie fachowcom na wielu stanowiskach. Osoby z wyższym wykształceniem budowlanym mogą pracować między innymi w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jego zadaniem jest reprezentowanie interesów inwestora na budowie poprzez kontrolę zgodności wykonywanych prac z projektem, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz pozwoleniem na budowę. Aby rozpocząć pracę na tym stanowisku należy udokumentować co najmniej 2 lat na budowie i zdać egzamin. Po potwierdzeniu swojej wiedzy i umiejętności kandydat otrzymuje uprawnienia wykonawcze.

Obowiązki

rury do kanalizacjiInspektor nadzoru inwestorskiego czuwa nad prawidłowym przebiegiem budowy. Osoba pracująca na tym stanowisku zajmuje się przede wszystkim:

- dbaniem o przestrzeganie prawa budowlanego,

- sprawdzanie jakości wykonywanych prac, użytych materiałów budowlanych, a także poszczególnych części oraz całych budowli,

- kontrola i odbiór robót budowlanych, które ulegają zakryciu lub zanikają,

- udział w próbach i odbiorach technicznych instalacji (elektrycznej, kanalizacyjnej, gazowej itp.) urządzeń technicznych i przewodów kominowych,

- zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji i zgodności z projektem,

- przygotowanie i udział odbiorze gotowego obiektu i oddanie ich do użytkowania.

Warto zaznaczyć, że jego rola jest nadrzędna wobec kierownika budowy. Inspektor może zlecić wykonanie poprawek lub wstrzymać prace, jeśli stwierdzi, że będzie to niebezpieczne lub niezgodne z pozwoleniem na budowę, czy projektem.

Miejsce pracy

Polskie prawo nakłada obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli:

- projekt przewiduje powstanie dużego budynku np. biurowce, wysokie bloki,

- budowane są mosty, drogi (również kolej),

- roboty budowlane mogą mieć znaczny wpływ na środowisko.

Czasami inwestorzy mimo braku odgórnego nakazu powołują inspektora, aby reprezentował ich interes w trakcie prac budowlanych. Inspektorzy są czasami bezpośrednio zatrudniani np. w firmach deweloperskich lub pracują dla różnych podmiotów będąc pracownikiem przedsiębiorstwa oferującego usługę nadzoru.

Więcej na temat Inspektora nadzoru inwestorskiego dowiesz się na http://www.bureauveritas.pl/services+sheet/nadzor+inwestorski+obiektow+budowlanych

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*