Honorowanie dyplomów i uprawnień uzyskanych w Polsce za granicą

glowne

Wpływ na możliwość uznania polskiego dyplomu za granicą mają przepisy związane z wykształceniem, jakie obowiązują w danym kraju. Wyjątkiem są państwa powiązane z Polską tzw. umowami dwustronnymi, które dokładnie określają poszczególne zasady. Poza samym uznaniem dyplomu, istnieje też możliwość uznania za granicą kwalifikacji uprawniających do wykonywania konkretnego zawodu. Dość specyficzne wymagania stawia pod tym względem Norwegii.

Uznawanie polskich dyplomów w Norwegii

Polskie umowy mogą być uznawane zarówno na mocy umów międzynarodowych zapewniających równoważność dokumentów o wykształceniu, jak i na podstawie przepisów obowiązujących w danym kraju. Z tego względu przed wyjazdem za granicę celem podjęcia pracy, polski dyplom trzeba poddać procedurze legalizacji. Proces ten wymagany jest w stosunku do dyplomów, które znajdują zastosowanie w prawnym obrocie za granicą. Dotyczy to dokumentów potwierdzających nie tylko uzyskane wykształcenie, ale też posiadane świadectwa czeladnicze czy rzemieślnicze. W Norwegii wykorzystywana jest w tym celu nostryfikacja dyplomu. Procedura ta pozwala na uznanie ważności stopni naukowych, kwalifikacji zawodowych czy tytułów. Posiadając polski dyplom, trzeba go przede wszystkim przetłumaczyć na język norweski. Samym tłumaczeniem świadectw dokumentujących wykształceniem muszą się zajmować się tłumacze przysięgli. Nostryfikacja dyplomu w Norwegii może dotyczyć dokumentów zawodowych i świadectw o różnej treści, która musi być poddana bardzo precyzyjnej translacji.

Uznanie zawodu w Norwegii

Uznanie wykształcenia w Norwegii wymaga spełnienia pewnych formalności. Bardzo często samo posiadanie umiejętności nie wystarczy, aby zdobyć niezbędne kwalifikacje zawodowe w tym kraju. Aby sprawnie przeprowadzić taką procedurę, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Biuro konsultingowe Polish Connection może zapewnić kompleksowe wsparcie w procesie uznawania dyplomu zawodowego i wykształcenia w Norwegii, włącznie ze skompletowaniem dokumentów oraz ich złożeniem. Do potwierdzenia kwalifikacji zawodowych niezbędne jest wypełnienie wniosku do NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – Norweski Urząd ds. Jakości i Uznawania Wykształcenia), dostarczenia kserokopii dowodu tożsamości, opisanie doświadczenia zawodowego w formie CV czy przedstawienie świadectwa ukończenia szkoły z potwierdzonym programem odbytych zajęć praktycznych i teoretycznych. Dokumenty można złożyć elektronicznie w przypadku posiadania możliwości zalogowania się na strony urzędowe w Norwegii. Założenie osobnego konta na NOKUT wymaga dołączenia skanu dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia danych osobowych. Wniosek rozpatrywany jest w czasie 3-6 miesięcy, jednak zależnie od przypadku pozytywną decyzję uznającą można w praktyce zdobyć nawet w ciągu kilku tygodni.

miejsce na photo1

Nostryfikacja w NOKUT

Uznanie wykształcenia w norweskim NOKUT jest bardzo istotne z punktu widzenia polskich pracowników. Proces ten pozwala im bowiem na osiąganie wyższych zarobków w Norwegii, ponieważ posiadanie uznanych kwalifikacji i dyplomu wpływa na wzrost stawki godzinowej oraz dodatkowo zwiększa możliwości zatrudnienia. Z korzyści tych korzystają przedstawiciele takich zawodów, jak np. hydraulicy, betoniarze, fryzjerzy, kosmetolodzy, cieśle, wędliniarze i masarze, szklarze, stolarze, murarze, tapicerzy, rzeźnicy, mechanicy samochodowi, mechanicy i monterzy maszyn i urządzeń przemysłowych czy kucharze. W przypadku pracowników zawodów regulowanych, autoryzacja udzielana jest przez odrębne jednostki – np. dla zawodów medycznych przez ministerstwo zdrowia. Dyplomy mistrzowskie uznaje natomiast osobna instytucja Mesterbrevnemnda.

Polecamy:
Contact center o wydajności większej, niż kiedykolwiek. Zastosuj to rozwiązanie!

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*