Geolog – jakie ma obowiązki i jakie umiejętności mieć powinien

crack-995370_960_720

Geolodzy badają materiały, procesy i historię Ziemi. Badają, w jaki sposób powstały skały i co się z nimi stało od ich powstania.

Większość geologów dzieli swój czas między pracę w pomieszczeniach biurowych i laboratoriach oraz pracę na wolnym powietrzu. Prowadzenie badań geotechnicznych i monitorowanie na zewnątrz jest powszechnie nazywane pracą w terenie i może wymagać nieregularnych godzin pracy i rozległych podróży do odległych miejsc.

Niektóre rzeczy, które mogą należeć do obowiązków geologa:

  • planowanie i przeprowadzanie badań terenowych w celu zebrania próbek i przeprowadzenia badań

  • analizowanie informacji takich jak: zdjęcia lotnicze, szczegółowe zapisy formacji geologicznych znalezionych podczas wiercenia

  • dogłębne spojrzenie na próbki skał i inne źródła danych, aby zlokalizować złoża zasobów naturalnych i oszacować ich wielkość

  • przeprowadzanie testów laboratoryjnych próbek pobranych w terenie

  • tworzenie map i wykresów geologicznych

  • przygotowywanie pisemnych raportów naukowych

  • przedstawianie swoich wyników badań klientom, współpracownikom i innym zainteresowanym stronom

Jakie umiejętności powinien posiadać kandydat na dobrego geologa?

Z całą pewnością umiejętności komunikacyjne. Geolodzy piszą raporty i artykuły naukowe. Muszą być w stanie jasno przedstawić swoje wnioski innym naukowcom i członkom zespołu, a także klientom lub profesjonalistom, którzy nie mają doświadczenia w geologii. Idealnym przykładem świetnie robionych raportów są te wykonywane przez http://www.interra-geologia.pl/. Nie bez znaczenia są też umiejętności odnoszące się do krytycznego myślenia: geolodzy opierają swoje odkrycia na solidnej obserwacji i dokładnej ocenie danych.

Kolejne to umiejętności pracy na świeżym powietrzu. Geolodzy mogą spędzać dużo czasu na świeżym powietrzu. Znajomość zasad bezpiecznych wędrówek oraz ogólne poczucie komfortu przebywania na dworze przez długi czas jest przydatne podczas wykonywania pracy w terenie. Do tego dochodzi wytrzymałość fizyczna. Geolodzy mogą być zmuszeni do wędrówki w odległych miejscach podczas wykonywania badań i sprzętu do pobierania próbek podczas prowadzenia badań terenowych.

Nie bez znaczenia są też umiejętności rozwiązywania problemów, bowiemgeolodzy pracują nad złożonymi projektami wypełnionymi wyzwaniami. Ocena danych statystycznych i innych form informacji w celu wydawania wyroków i informowania o działaniach innych pracowników wymaga specjalnej zdolności do postrzegania i rozwiązywania problemów.

Jakie jest perspektywy rozwoju kariery?

Szacuje się, że zatrudnienie geologów, w tym geotechników, wzrośnie o 14 procent w okresie od 2019 do 2026, czyli szybciej niż średnia dla wszystkich zawodów. Zapotrzebowanie na energię, ochronę środowiska i odpowiedzialne gospodarowanie gruntami i zasobami ma w przyszłości zwiększyć popyt na geologów.

Oprócz kursów klasowych i laboratoryjnych, większość programów studiów obejmuje również kursy geologii letniej, które zapewniają studentom praktyczne doświadczenie zdobyte jeszcze przed ukończeniem studiów, co jest bardzo cenne dla przyszłych specjalistów.

[TB]

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*