Faktoring – koszty i opcje płatności

beztytulu20001500px640426px20001500px1000900px87

Faktoring jest jednym z narzędzi, które pozwalają właścicielom firm zwiększyć płynność finansową i ograniczyć ryzyko związane z nieterminowymi płatnościami dokonywanymi przez kontrahentów. Za tę usługę wcale nie trzeba płacić wiele, a to nie wszystko – można nawet wybrać odpowiedni dla siebie model płatności.

Faktoring od sztuki czy w abonamencie? Porównanie kosztów i korzyści

Tradycyjnie faktoring rozliczany jest w modelu prowizyjnym, a więc płaci się faktorowi (instytucji finansowej, która świadczy usługę faktoringu) pewien procent od wartości dokumentu, niekiedy powiększony o jakąś stałą wartość. Takie rozliczenie ma oczywistą wadę – jeśli nie będzie wprowadzona żadna stała opłata za podtrzymanie linii faktoringowej, to będzie trzeba zapłacić tylko za faktycznie obsłużone dokumenty. W praktyce jednak, jeśli będzie ich powyżej pewnej wartości, wtedy atrakcyjne stanie się płacenie w modelu abonamentowym.

Ile kosztuje faktoring w abonamencie? Jest to przeważnie usługa wyceniana indywidualnie, bo wysokość abonamentu bazuje między innymi na średniej wartości faktur, ale można w pewnym przybliżeniu założyć, że będzie to niewielkie kilkaset złotych, a w przypadku drobnych przedsiębiorców, którzy obejmują faktoringiem kilka dokumentów miesięcznie, może to być kwota jeszcze niższa.

Rozważasz faktoring? Sprawdź, czy to dla Ciebie opłacalne

Coraz częściej zadawane przez przedsiębiorców pytanie brzmi: “Faktoring co to oznacza?”. Wielu z nich zastawia się, czy warto w niego zainwestować. Nie wszyscy przedsiębiorcy znajdą ekonomiczne uzasadnienie dla skorzystania z faktoringu. Są też tacy, dla których nie tylko kilkaset, ale nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie to spora kwota, jak za utrzymanie płynności. Warto jednak zestawić to z kosztami egzekucji faktur we własnym zakresie.

Jako że faktor jest z reguły instytucją większą, dysponującą odpowiednimi narzędziami, ten sposób uzyskiwania szybszych wypłat wydaje się mieć sens w przypadku tych firm, dla których krytyczne znaczenie ma uzyskiwanie terminowych płatności, szczególnie jeśli ich egzekucja miałaby zająć więcej czasu lub pochłonąć większe środki.

Można powiedzieć, że faktoring opłaca się zawsze, kiedy jego koszt pozostaje niższy niż koszt windykacji nieopłaconych w terminie faktur. Ponieważ natomiast ryzyko zatorów rośnie regularnie, abonament na faktoring dla wielu firm jest też rozwiązaniem, które przy relatywnie niewielkim, a często wręcz pomijalnym koszcie, redukuje ryzyko z tym związane.

Oczywiście – wycena faktoringu w wartościach bezwzględnych nie zawsze prezentuje się atrakcyjnie, należy jednak zwrócić uwagę, że to opłata za utrzymanie płynności, ale też za czas, jaki zyskuje się, kiedy nie trzeba we własnym zakresie prowadzić monitoringu płatności na tak szczegółowym poziomie, jak zwykle.

Jak zabezpieczyć się przez wrobieniem w pranie pieniędzy przez pracodawcę?
Dystrybutory wody: Dobra jakość wody w Twoim zasięgu

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*