Doradztwo zawodowe czy coaching kariery?

główne_DoradcaZawodowy.pl

Zaplanuj swoją karierę

Planowanie kariery osób w każdym wieku, niezależnie od miejsca i roli na rynku pracy. Wynika to przede wszystkim z potrzeby zasięgnięcia zewnętrznej opinii, co do najlepszych rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb, oczekiwań, możliwości, kompetencji i kwalifikacji danego człowieka. Zarówno doradztwo zawodowe, jak i popularny w ostatnich latach coaching kariery służą wspomaganiu i osiąganiu wyższej efektywności w planowaniu własnej ścieżki kształcenia, uzupełniania edukacji, jak i pracy. porady udzielane przez profesjonalnego doradcę zawodowego pozwalają na wyselekcjonowanie dróg działania, które są odpowiednie dla konkretnego klienta, a z kolei towarzyszący temu coaching kariery umożliwia odkrycie nowych opcji przy pomocy osoby prowadzącej i tym samym uzyskanie większej satysfakcji z realizowanej pracy.

Doradztwo zawodowe i coaching kariery

Dzięki wykorzystaniu współczesnych możliwości doradztwa zawodowego, jak i coachingu kariery znacznie łatwiej określić cele i dążyć do nich na rynku pracy niż poruszając się na oślep, bez planu, a także bez pomysłów na ukierunkowanie swojego postępowania. Zadanie doradcy zawodowego i coacha umożliwia dodatkowo skrócenie tej drogi poprzez konsekwentne realizowanie tylko tych przedsięwzięć, które rzeczywiście przybliżają daną osobę do jej punktu docelowego w karierze, wykluczając wszystko, co przeszkadza i jest raczej pobocznym niż rdzennym elementem aktywności zawodowej. Dotyczy to w takim samym stopniu podejmowanych przez człowieka szkoleń czy długofalowych działań edukacyjnych. Dzięki tym czynnikom warto skorzystać z doradztwa zawodowego i coachingu kariery za każdym razem, gdy poszukuje się nowych ścieżek rozwoju, adekwatnych do własnych parametrów, ale też na etapie zadowolenia z pracy, by móc jeszcze bardziej podnieść jej poziom.

Coaching Kariery Katowice

Uniwersalna przydatność doradztwa zawodowego i coachingu kariery zyskuje na znaczeniu w dobie dominacji pokolenia milenijnego na rynku pracy, wysokiej dynamiki trendów zmian na rynku pracy i tym samym oczekiwań pracodawców. Posiadanie kilku fakultetów stało się niemal standardem, jednak ludzie nie obserwują przy tym powiązania miedzy swoim wykształceniem a zajęciem zawodowym. Warto na tej podstawie zweryfikować:

  • swoje predyspozycje,
  • zainteresowania
  • i mocne strony

by następnie z udziałem sesji doradczych czy coachingowych zrewidować aktualne zadowolenie z wykonywanego zawodu.

Umów się na indywidualne konsultacje

Konsultacje z doradcą zawodowym, jak i z coachem kariery wspomagają samopoznanie siebie, często na znacznie szybszej i krótszej ścieżce niż samodzielne próby osiągniecia tego rezultatu. Argumentem przemawiającym za skorzystaniem z oferty rynkowej jest unikniecie błędów w ocenie samego siebie i niewłaściwego sformułowania przyszłych celów zawodowych. Specjalista w tej dziedzinie dysponuje narzędziami, jakie ułatwiają przede wszystkich ocenę charakterystycznych dla danej osoby umiejętności i cech osobowości. To z kolei pozwala na dostrzeżenie różnic miedzy własnymi ambicjami a oczekiwaniami środowiska, których nie należy utożsamiać.

Kluczem doradztwa zawodowego i coachingu kariery nie jest dyktowanie gotowych rozwiązań dla klienta, ale pomoc w samodzielnym ułożeniu swojego planu na podstawie wysuniętych i odkrytych przez człowieka priorytetów i celów. Możliwość zaplanowania przy tym alternatywnych rozwiązań, które umiejętnie pomaga wysnuć klientowi doradca stawia daną osobę w pozycji korzystniejszej niż miałoby to miejsce przy postawieniu kariery jedynie na jedną opcję. Obiektywizm i krytyczne podejście doradcy sprzyja wysokiej efektywności podjętych decyzji.

Doradca Zawodowy Katowice

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*