Dlaczego nauczyciele nigdy nie mogą przestać się uczyć?

21D8433445CF4483B9F5F93C4747B01E

Wielcy nauczyciele pomagają stworzyć wspaniałych studentów. W rzeczywistości badania pokazują, że inspirujący i wykwalifikowany nauczyciel jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na osiągnięcia uczniów w szkole, dlatego ważne jest, aby zwrócić szczególną uwagę na to, w jaki sposób szkolimy i wspieramy zarówno nowych, jak i doświadczonych wychowawców.

Przygotowanie nauczycieli

Najlepsze programy przygotowujące do pracy nauczyciela podkreślają mistrzostwo pod względem przedmiotu i zapewniają nauczycielowi wiele możliwości spędzania czasu w prawdziwych salach lekcyjnych pod nadzorem doświadczonego mentora. Tak jak profesjonaliści z dziedziny medycyny, architektury i prawa mają możliwość uczenia się poprzez sprawdzanie studium przypadków, ucząc się najlepszych praktyk i biorąc udział w stażach, przykładowe programy przygotowujące do egzaminów pozwalają kandydatom nauczycieli na przełożenie teorii w kontekście nauczania w prawdziwej klasie.

Wiele szkół wyższych i uniwersytetów zmienia swoje programy edukacyjne w taki sposób, aby koncentrować się na wiedzy o treści ze zwiększonym wykorzystaniu technologii edukacyjnych. Dzisiejsze studia podyplomowe dla nauczycieli (np. te http://interlis.edu.pl/studia-podyplomowe) skupiają się też na tworzeniu profesjonalnych oraz innowacyjnych programów szkoleniowych skierowanych do nauczycieli chcących poszerzyć swoje perspektywy kariery.

Modyfikowane programy nauczania

Wsparcie dla początkujących nauczycieli jest często nierówne i niewystarczające. Nawet jeśli są dobrze przygotowani, nowi nauczyciele często są przydzielani do najbardziej wymagających szkół i klas z niewielkim nadzorem i wsparciem. Prawie połowa nauczycieli opuszcza zawód w ciągu pierwszych pięciu lat, więc należy zwrócić większą uwagę na zapewnienie im wczesnego i odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza jeśli są one przeznaczeni do kształcenia uczniów w wymagających środowiskach szkolnych.

Coaching ze strony weteranów szkolnictwa jest kluczem do pomyślnego rozwoju młodego nauczyciela. Świetne programy wprowadzania pozwalają początkującym nauczycielom nauczyć się najlepszych praktyk, analizować i zastanowić się nad ich nauczaniem.

Ciągły rozwój zawodowy

Ważne jest, aby już doświadczenie nauczyciele mieli ciągłe i regularne możliwości uczenia się od siebie nawzajem. Ciągły rozwój zawodowy pozwala nauczycielom na bieżąco śledzić nowe badania nad tym, w jaki sposób dzieci się uczą – gdyż jak wiadomo czasy się zmieniają. Dzięki temu też nauczyciele mają okazję lepiej poznać i wykorzystać nowe narzędzia technologiczne w klasie, nowe zasoby programu nauczania itp. Najlepszy rozwój zawodowy jest doświadczalny, współpracujący, połączony z pracą z uczniami i z próbami zrozumienia kultury młodych ludzi. Wysokiej jakości nauczanie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu uczniów. Dlatego każdy nauczyciel bez względu na staż powinien zwracać uwagę na elementy skutecznego rozwoju zawodowego, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju każdego z tych wspaniałych nauczycieli. Tak to prawda – nie tylko człowiek, ale przede wszystkim nauczyciel musi uczyć się przez całe życie.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*