Bezrobocie w Polsce – ranking według województw

Zatrudnienie

W latach dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych bezrobocie stanowiło ogromny problem, który zrujnował życie setek tysięcy polskich rodzin. Dzisiaj sytuacja jest wręcz odwrotna – znalezienie zatrudnienia jest łatwiejsze niż kiedykolwiek, a ekonomiści mówią o rynku pracownika. Mimo to różnice między poszczególnymi regionami Polski wciąż są znaczące. Przygotowaliśmy ranking bezrobocia według województw. Sprawdź, która część kraju notuje najlepsze i najgorsze dane na temat bezrobocia!

Najniższe bezrobocie – województwo wielkopolskie

Okazuje się, że najmniejszy procent osób bez pracy żyje w województwie wielkopolskim – jedynie 2,8 proc. mieszkańców rejonu w wieku produkcyjnym zarejestrowało się w Urzędzie Pracy. W liczbach bezwzględnych jest to nieco ponad 45 tys. osób. To fenomenalne dane, na które ogromny wpływ ma świetny wskaźnik stolicy województwa. Wygląda na to, że bezrobocie w Poznaniu osiągnęło historyczne minimum na poziomie 1,2 proc. To właśnie Wielkopolska jest najlepszym regionem na znalezienie pracy!

Bezrobocie

Najwyższe bezrobocie – województwo podkarpackie

Po drugiej stronie tabeli znajduje się województwo podkarpackie, gdzie bezrobocie jest najwyższe w całym kraju. Wynosi ono aż 8,7 proc., co oznacza, że 67,5 tys. mieszkańców tego regionu pozostaje bez pracy. To ogromna liczba, bo w całym województwie mieszka nieco ponad 2,2 mln osób. Dlaczego stopa bezrobocia w województwie podkarpackim jest tak wysoka?

Przyczyn tego zjawiska jest wiele, ale najważniejszą z nich jest mała liczba dużych miast. To właśnie wielkie metropolie generują najwięcej miejsc pracy, a na Podkarpaciu mieści się tylko relatywnie niewielka aglomeracja rzeszowska. Ponadto badania pokazują, że województwo podkarpackie ma bardzo rozwiniętą szarą strefę. Część bezrobotnych pobiera zasiłek i świadczenia z Urzędu Pracy, a tak naprawdę pracuje na czarno, otrzymując pensję pod stołem.

W jakich województwach jest niskie bezrobocie?

Wielkopolska nie jest jedynym regionem kraju, w którym bezrobocie jest bardzo niskie. Do tej grupy można też zaliczyć województwa: śląskie (3,7 proc.), mazowieckie i lubuskie (po 4,2 proc.) oraz dolnośląskie (4,4 proc.). Każde z nich może pochwalić się doskonałymi statystykami, choć na ich tle widać też, jak niska stopa bezrobocia jest w województwie wielkopolskim. Dlaczego to właśnie te regiony kraju osiągnęły sukces?

W przypadku śląskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego to w głównej mierze zasługa wysokiego wskaźnika urbanizacji. W miastach bezrobocie jest z reguły dużo niższe niż na wsi, bo rynek pracy obfituje w dużo więcej ofert. Natomiast statystyki województwa mazowieckiego ciągnie w górę aglomeracja warszawska. Stopa bezrobocia w stolicy Polski wynosi jedynie 1,5 proc.

W jakich województwach jest wysokie bezrobocie?

Poza Podkarpaciem najwyższe bezrobocie norują województwa: warmińsko-mazurskie (8,3 proc.), lubelskie (7,8 proc.) oraz świętokrzyskie (7,5 proc.). To południowe, najbiedniejsze rejony Polski, o bardzo niskim stopniu urbanizacji. Ekonomiści wskazują to jako główny, ale nie jedyny powód wysokiej stopy bezrobocia.

Okazuje się, że wysokie bezrobocie jest też spowodowane relatywnie dużym procentem osób zatrudnionych w rolnictwie oraz przemyśle. Praca w tych sektorach gospodarki wiąże się z niższymi pensjami, a także mniejszą mobilnością niż w przypadku usług. Po utracie źródła utrzymania trudno jest znaleźć nową pracę, szczególnie że na wsi i w mniejszych miejscowościach nie ma za dużo pracodawców.

Ranking bezrobocia w województwach – podsumowanie

Z rankingu bezrobocia w województwach wynika, że różnice między poszczególnymi regionami Polski są znaczące. Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim jest aż o 5,9 punktu procentowego wyższa od danych z województwa wielkopolskiego. Regiony z niskim bezrobociem są zasadniczo bogatsze, dużo łatwiej można też w nich znaleźć pracę. Wpływa to migrację pracowników między regionami. Większość z nich wybiera duże ośrodki miejskie, nawet jeśli zamieszkanie w wielkim mieście nie daje gwarancji zatrudnienia na dobrych warunkach.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*