Wyprawy służbowe – jak rozliczać krajowe a jak zagraniczne?

fantasy-3502188_640

Podróże służbowe na stałe wpisały się już w życie wielu firm. Mimo swojej powszechności wciąż sprawiają wiele trudności w rozliczeniach. Jak uniknąć błędów i skutecznie rozliczyć wyprawy krajowe oraz zagraniczne? Sprawdzamy!

Nic tak nie buduje relacji z kontrahentami i nie daje możliwości lepszego poznania, jak osobista rozmowa. Dlatego wiele firm na stałe wprowadziły służbowe wyjazdy i często wysyłają w nie swoich pracowników. Zarówno krajowe wyprawy służbowe, jak i te zagraniczne wiążą się z wydatkami, z których później trzeba będzie się rozliczyć. Niestety bardzo wiele osób na samą myśl o tym dostaje gęsiej skórki, bo jak to zrobić dobrze, by firma nie miała później z tego tytułu nieprzyjemności?

Wyprawy służbowe krajowe i zagraniczne – regulacje prawne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, każdemu pracownikowi, który odbywa wyprawę służbową, przysługują pewne należności na pokrycie kosztów z nią związanych.

Rozliczenie krajowej służbowej podróży

Pomoc drogowa SłubicePracownikom odbywającym podróż służbową z polecenia pracodawcy przysługuje dieta na pokrycie kosztów wyżywienia. Jej wysokość naliczana jest za czas trwania podróży i może wynosić 15 zł za podróż do 8 do 12 godzin lub 30 zł za podróż przekraczającą 12 godzin. Jeśli podróż krajowa trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości. Przepisy rozporządzenia przewidują także dla pracowników zwrot kosztów noclegu oraz transportu w wysokości potwierdzonej rachunkami lub fakturami. W przypadku braku tych dokumentów pracownikowi przysługuje tzw. ryczałt za nocleg oraz za dojazd. Pracownicy mogą także ubiegać się o zwrot kosztów parkingu, biletów wstępu na targi, przejazdy autostradą itp. Ze wszystkich wydatków związanych z podróżą służbową musi rozliczyć się zarówno pracownik, jak i sam pracodawca. Dla pracowników, którzy odbywali podróż zwrot kosztów stanowi przychód ze stosunku pracy, który nie jest opodatkowany. Dlaczego? Należności za daną podróż nie mają charakteru przysporzenia majątkowego. Z kolej dla pracodawcy, wszystkie należności wypłacone pracownikowi w ramach delegacji stanowią koszty podatkowe i po przedłożeniu odpowiednich dokumentów może je odliczyć pod warunkiem, że ich poniesienie będzie miało wpływ na uzyskanie przychodu i nie będą wyszczególnione w katalogu niebędących kosztami.

Jak wygląda rozliczenie zagranicznej delegacji?

Rozliczenie zagranicznych wyjazdów wygląda bardzo podobnie jak tych krajowych. Pracownikom odbywającym delegację zagraniczną także przysługuje dieta i jej wysokość uzależniona jest od miejsca docelowego podróży. Przysługuje także zwrot kosztów noclegu, transportu oraz innego rodzaju wydatków związanych z wykonaniem powierzonych zadań. Aby móc o nie się ubiegać pracownik mus przedłożyć rachunki i faktury.

Tekst opracowany wspólnie ze stroną bieszczady.land.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*