Jakie są wymagania do pracy na turbinach wiatrowych?

glowne

Energetyka wiatrowa to potężna branża, która skupia wokół siebie wiele przedsiębiorstw. Ze względu na nieustanny postęp technologiczny w tej dziedzinie, do realizacji różnych działań w zakresie turbin niezbędne jest odpowiednie zaplecze logistyczne oraz dostępność zasobów ludzkich. Dotyczy to zwłaszcza techników i serwisantów, którzy zajmują się pracami instalacyjnymi, montażowymi i konserwacyjnymi. Aby bezpiecznie i prawidłowo realizować powierzane im zadania, tacy pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. Do pracy na turbinach wiatrowych istnieją różne, nierzadko bardzo specyficzne wymagania.

Certyfikaty techników i serwisantów turbin wiatrowych

Ważnym elementem branży wiatrowej jest system certyfikacji IRATA, dzięki któremu technicy i serwisanci turbin mogą dokumentować swoje kwalifikacje. Obecnie bardziej od ukończonych studiów i tytułu magistra liczą się umiejętności. Ukończenie odpowiednich kursów i szkoleń jest jednak konieczne, aby podjąć pracę w tym segmencie. Pracownik przeprowadzający serwis elektrowni wiatrowych musi dysponować aktualnymi i ważnymi certyfikatami, a także odnawiać je po wygaśnięciu. Wszystkie szkolenia odnotowywane są w bazie danych, dlatego serwisanci i technicy nie są zobowiązani do posiadania fizycznej dokumentacji. W przypadku większości kwalifikacji, certyfikaty IRATA honorowane są przez dwa lata. Istnieją jednak także kursy, które pozwalają na uzyskanie zaświadczeń ważnych dożywotnio.

Praca techników i serwisantów turbin wiatrowych

Kursy dla techników i serwisantów uprawniają do wykonywania określonych czynności na turbinie wiatrowej. Szkolenia te obejmują wiele zajęć z zakresu bezpieczeństwa pracy, świadomości pożarowej, pierwszej pomocy, pracy na wysokości czy transportu wyposażenia. Aby wykorzystywać w pracy dostęp linowy, również należy ukończyć odpowiedni kurs. Fachowcy przeprowadzający inspekcje elektrowni wiatrowych pracować mogą zarówno na lądzie, jak i na morzu. Wybór konkretnej specjalizacji znacząco sprzyja rozwijaniu kariery w tej branży. Technicy i serwisanci muszą umiejętnie wykorzystywać techniki alpinistyczne, aby zapewnić kompleksową obsługę. Dotyczy to zarówno wykonywania bieżących napraw turbin wiatrowych, jak i przeglądów okresowych czy prac pomiarowo-kontrolnych. Nie bez znaczenia pozostaje umiejętność obsługi profesjonalnych, odpowiednio skalibrowanych narzędzi.

miejsce na photo1

Predyspozycje do pracy na turbinach wiatrowych

Do świadczenia pracy na turbinach wiatrowych potrzebne są nie tylko odpowiednie kwalifikacje, ale również pewne predyspozycje. Technicy i serwisanci nie mogą przede wszystkim odczuwać lęku wysokości, ponieważ usługi tego typu z reguły realizowane są w specyficznych warunkach. Praca w tej branży wymaga dużej sprawności fizycznej i odporności psychicznej, a także braku uczulenia na środki chemiczne wykorzystywane w pracach konserwacyjnych. Nie bez znaczenia pozostaje umiejętność posługiwania się językiem angielskim, przynajmniej w stopniu komunikatywnym. Takie warunki spełniają pracownicy firmy Teton, których główną specjalizacją jest alpinistyka przemysłowa. Fachowcy ci przeprowadzają profesjonalny serwis turbin wiatrowych, a także inspekcje przekładni w turbinach, prace antykorozyjne czy uszczelnianie połączeń skręcanych.

Usługi oferowane przez serwisantów i techników turbin wiatrowych

W branży energetyki wiatrowej występuje bardzo duże zapotrzebowanie na nowych pracowników, którzy mogą liczyć na niemałe możliwości rozwoju, dobre wynagrodzenia oraz wieloletnie zatrudnienie. Im lepsze kwalifikacje i umiejętności, tym wyższą jakość realizacji są w stanie zapewnić serwisanci i technicy. Specjaliści od turbin wiatrowych zawsze powinni mieć bardzo szeroki zakres usług. Wszystkie realizacje muszą być poświadczane kompleksowym raportem, zawierającym niezbędne dane oraz wysokiej jakości zdjęcia z opisem nieprawidłowości i uszkodzeń występujących na skrzydłach. Do często realizowanych usług należą także inspekcje powłok malarskich, włącznie z określeniem ich stanu, wyszczególnieniem wad oraz przedstawieniem najlepszych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia i naprawy.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*