Współczesne zastosowanie archeologii w budownictwie

dublin-4955328_1280

Archeologia komercyjna to dziedzina, która w kontekście obowiązującego prawa polskiego stawia wymóg przeprowadzania badań archeologicznych lub nadzorów podczas realizacji inwestycji, które ingerują w obszar, na którym istnieje potencjalne stanowisko archeologiczne. Stanowisko to obejmuje przestrzeń, w której istnieje wysokie prawdopodobieństwo odkrycia pozostałości ludzkich działań. Decydując o konieczności badań, wojewódzki konserwator zabytków precyzuje zakres i charakter badań, jakie inwestor musi podjąć.

Podstawowe procedury archeologiczne obejmują badania wyprzedzające, które są realizowane przed rozpoczęciem inwestycji, ratownicze, prowadzone w trakcie realizacji, gdy natrafia się na zabytki, oraz nadzory archeologiczne, które są prowadzone równocześnie z pracami ziemnymi. Ostatnie z wymienionych są najłagodniejszą formą badań, nie mającą znaczącego wpływu na postęp inwestycji.

Osoby zobowiązane do zatrudnienia archeologa często są zdziwione, gdy na obszarze ich działki, gdzie jeszcze niedawno uprawiano pole, zostaje wyznaczone stanowisko archeologiczne. Należy pamiętać, że wytypowane stanowiska mogą być znacznie starsze niż teren aktualnej działki, a obiekty archeologiczne mogą być ukryte pod humusem, czyli najwyższą warstwą gleby. Prace archeologiczne skupiają się zazwyczaj na usunięciu tej warstwy i odsłonięciu naturalnych warstw gleby, co umożliwia odkrycie i zbadanie ewentualnych śladów ludzkich działań.

Badania archeologiczne prowadzone przez specjalistów ograniczają się zazwyczaj do usunięcia humusu i eksploracji warstw gleby. To działanie pozwala na identyfikację oraz zbadanie ewentualnych śladów działalności człowieka. W obszarach poza terenami miejskimi usuwanie nawet niewielkiej warstwy gleby może odsłonić zapomnianą historię danego miejsca. Sytuacja komplikuje się, gdy badania są realizowane w centrach miast, gdzie wykopy mogą sięgać kilku metrów głębokości.

Po zakończeniu prac terenowych archeolog zobowiązany jest do sporządzenia niezbędnych dokumentów i sprawozdań z przeprowadzonych badań. W przypadku odkrycia jakiegoś obiektu, archeolog opisuje go, przeprowadza konserwację, a następnie przesyła do określonej placówki badawczej celem dokładniejszego zbadania i przechowania artefaktu.

Potrzebujesz pomocy archeologa z woj. pomorskiego? Skontaktuj się z nami: https://ideatorium.com.pl – korzystając z zakładki „kontakt”.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*