W jaki sposób uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu technika dentystycznego?

Dentist's hand hold dental gypsum model, close up photo

Aby zostać wykwalifikowanym technikiem dentystycznym, należy zdać egzamin zawodowy. Kto może podejść do takiego egzaminu, jak on wygląda i co jest na nim sprawdzane? Szczegóły w poniższym artykule.

Czym jest egzamin zawodowy?

Egzamin ten stanowi obiektywną, zewnętrzną ocenę wiadomości i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu technika dentystycznego. Organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie egzaminu jest Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okręgowych komisji egzaminacyjnych. Do egzaminu podejść mogą absolwenci zawodowych szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych, w tym szkół medycznych takich jak studium medyczne Dental Service w Szczecinie. Egzamin zawodowy przeprowadzany jest raz w roku. Wymagania dla wszystkich zdających są takie same, podobnie jak kryteria oceny.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin zawodowy na technika dentystycznego składa się z dwóch etapów: teoretycznej i praktycznej. Również egzamin pisemny składa się z dwóch części. W części pierwszej zdający rozwiązują zadania, które sprawdzają wiedzę z zakresu danego zawodu, natomiast część drugą tworzą zadania weryfikujące wiadomości i umiejętności kandydata dotyczące zatrudnienia i działalności gospodarczej. Egzamin pisemny ma formę testu złożonego z pytań zamkniętych. Łącznie jest to 70 zadań do rozwiązania w czasie 120 minut. Z kolei egzamin praktyczny sprawdza, czy zdający potrafi rozwiązywać problemy mogące pojawić się w pracy technika dentystycznego. Trwa on 180-240 minut. Warto przy tym podkreślić, że egzamin obejmuje tylko ten zakres wiedzy, który został zapisany w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla tego zawodu. Dlatego warto, by każdy przystępujący do egzaminu kwalifikacyjnego zapoznał się z tymi wymaganiami. Aby zdać egzamin pisemny, trzeba uzyskać 50% z części pierwszej i 30% z części drugiej. W przypadku egzaminu praktycznego wymagane jest uzyskanie 75% punktów. W tej części zdający jest oceniany pod kątem realizacji określonych prac.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*