Szkolenie na suwnice – w jakich branżach, zawodach przydaje się szkolenie obsługi suwnicy?

suwnica-dzwigi

Suwnica jest to specjalistyczna maszyna budowlana, która umożliwia przenoszenie ciężkich materiałów w pionie lub w poziomie. Ze względu na kwestie bezpieczeństwa oraz skomplikowaną obsługę urządzenia, aby móc pracować na suwnicach, wymagane jest odbycie szkolenia w wyniku którego uzyskuje się odpowiednie uprawnienia. A kiedy przydadzą się te kwalifikacje?

Kto może przystąpić do kursu obsługi suwnic?

Na początku należy zaznaczyć, że aby przystąpić do kursu, najczęściej trzeba spełnić 3 warunki: mieć ukończone 18 lat, posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe oraz wykazać się zdolnością do pracy na stanowisku operatora (w tym celu wystarczy przedłożyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy).

Szkolenia na suwnice – jak wyglądają?

Powinieneś wiedzieć, że istnieją dwa typy szkoleń na suwnice, które przedstawione są na gdbhp.pl/kursy-szkolenia/kursy-udt/. Pierwsza kategoria kursów to II S – po ukończeniu nauki i pozytywnym zdaniu egzaminu możliwa jest obsługa suwnic, wciągników i wciągarek hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego. Oprócz tego można zostać operatorem żurawi stacjonarnych warsztatowych.

Kurs I S rozszerza uprawnienia – uczestnik może obsługiwać te same urządzenia, co w kategorii II S, lecz ponadto może pracować na suwnicach, wciągnikach i wciągarkach sterowanych z kabiny operatora.

Każde tego typu szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Uczestnicy poznają najważniejsze akty prawne dotyczące dozoru technicznego, uzyskują podstawową wiedzę na temat budowy, rodzajów, podziału oraz danych technicznych suwnic. Dowiadują się, jakie zagrożenia są związane z obsługą tych maszyn, jak im zapobiegać oraz jakie są najważniejsze kwestie dotyczące bezpieczeństwa podczas ich eksploatacji.

Szkolenia na suwnice kończą się egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego. Jeśli egzamin zostanie zaliczony pozytywnie, uczestnik kursu uzyskuje bezterminowe zaświadczenie kwalifikacyjne, dzięki któremu może pracować jako operator tych urządzeń, co zwiększa jego atrakcyjność na rynku pracy.

W jakich zawodach przydają się uprawnienia do obsługi suwnic?

Suwnice wykorzystywane są w wielu branżach – w transporcie, przemyśle, budownictwie. Często można znaleźć je na dużych halach magazynowych, gdzie umożliwiają składowanie towarów i materiałów oraz pozwalają na maksymalne wykorzystanie przestrzeni.

Dlatego jeśli pracujesz w jednym z tych zawodów, powinieneś zastanowić się nad odbyciem takiego kursu. Jego koszt to kilkaset złotych, firmy przeprowadzające szkolenia UDT często organizują też okresowe promocje, a termin kursu zazwyczaj ustalany jest z jego uczestnikami, dzięki czemu zajęcia nie powinny kolidować z Twoją pracą.

Jeśli pracujesz w branży przemysłowej, budowlanej, to wiesz, że pracodawcy poszukują wykwalifikowanych osób, które posiadają wiele uprawnień umożliwiających obsługę różnych maszyn. Taki pracownik jest wielofunkcyjny, co sprawia, że bez trudu znajdzie dobrze płatną pracę.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*