Co warto studiować, by znaleźć swoje miejsce na rynku pracy? Poznaj zawody z przyszłością.

Mature Male Student Attending Adult Education Class

Ukończenie studiów nie zawsze oznacza brak problemów ze znalezieniem pracy, ponieważ wiele w tym przypadku zależy od wyboru odpowiedniego kierunku kształcenia. Co zatem warto studiować? Odpowiadamy.

Studia prawnicze – szanowany i dobrze płatny zawód

Jednym z kierunków studiów, które warto rozważyć pod kątem dalszej kariery zawodowej jest niewątpliwie prawo. Jego ukończenie pozwala pracować w różnych zawodach, których przykładem może być adwokat, prokurator, sędzia, czy notariusz. Istotne jest jednak to, że po ukończeniu prawa pracować można również w administracji publicznej, firmach prywatnych, czy międzynarodowych korporacjach. Wiele w tym przypadku zależy od specjalizacji oraz ścieżki kariery obranej przez daną osobę. Ile trwają studia prawnicze? Otóż, z reguły jest to 5 lat, jednak w niektórych przypadkach czas trwania kształcenia można skrócić wybierając Indywidualny Tok Studiów. Istotne jest także to, by wziąć pod uwagę czas, który zajmie uzyskanie aplikacji niezbędnej do pracy w zawodzie sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza, prokuratora, komornika sądowego.

E-learning Online Education concept. Asian woman attentive student student video conference e-learning with teacher on laptop computer at home

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Innym studiami dającymi ogromne możliwości na rynku pracy są niewątpliwie kierunki związane z bezpieczeństwem wewnętrznym. Przykładem może być bezpieczeństwo wewnętrzne w EWSPA, czyli 3-letnie studia I stopnia, które przygotowują między innymi do pracy w administracji państwowej, czy służbach mundurowych. Niewątpliwą zaletą w ich przypadku jest szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych, które można dostosować do wybranej specjalizacji. Studiując bezpieczeństwo wewnętrzne można bowiem nie tylko przygotować się do pracy w różnym charakterze, ale również poznać zagrożenia oraz metody skutecznego przeciwdziałania im.

Group of students studying on laptop

Podsumowując należy stwierdzić, że wybierając studia warto postawić na kierunek, na który istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy. Przykładem mogą być nie tylko wymienione wcześniej studia prawnicze, czy na kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego, ale również inne studia oferowane przez uczelnię EWSPA.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*