Studia dla ambitnych w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN

edukajca

PAN to zasłużona instytucja dla rozwoju i osiągnięć polskiej nauki. Kontynuuje najlepsze tradycje badań naukowych PAU. Współpracuje z kilkudziesięcioma uczelniami i instytucjami naukowymi z całego świata. To te kontakty zaowocowały uruchomieniem studiów MBA i EDBA przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

INE PAN prowadzi studia podyplomowe Executive Master of Business Administration, czyli studia MBA przeznaczone dla kadry kierowniczej z kilkuletnim doświadczeniem.

Celem studiów jest:

  • poszerzanie i pogłębianie wiedzy menadżerskiej,
  • zdobycie unikalnych umiejętności,
  • uzyskanie umiejętności stosowania nowoczesnych narzędzi w praktyce,
  • kształtowanie umiejętności zarządzania zespołem; w tym umiejętność rozwiązywania, konfliktów, motywowania, prowadzenia negocjacji oraz inicjowania zmian.

inepan_300x250Studia MBA to dla menadżerów już standard. Ich ukończenie zapewnia nie tylko rozwój osobisty, ale jest także ważnym elementem w osiągnięciu kolejnych szczebli  kariery zawodowej. Istotnym czynnikiem jest także znaczny wzrost zarobków, sięgający od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy w skali roku.

Przy wyborze studiów MBA warto zwrócić uwagę  na program i markę instytucji, która je prowadzi. Połączenie tych dwóch elementów daje gwarancję jakości i zwiększa szanse na rynku pracy. Firmy coraz częściej zwracają uwagę na jakość studiów.

Nowoczesne zarządzanie to nie tylko kierowanie firmą, ale także uwzględnianie zmian w otoczeniu i dostosowywanie do nich instrumentów zarządzania.

Studia podyplomowe Executive  Doctor of Business Administration (EDBA) prowadzone przez INE PAN to pierwszy w Polsce program łączący badania naukowe z praktycznymi umiejętnościami menadżerskimi. EDBA bardzo popularne w państwach zachodnich w Polsce były niedostępne. Chętni musieli udawać się do Londynu lub Berlina. Od 2011 r. można już studiować w Warszawie.

Studia adresowane są głównie do wyższego szczebla kadry zarządzającej, która chce nie tylko uzyskać nowe narzędzia i umiejętności w zakresie zarządzania, ale także zdobyć solidne podstawy  teoretyczne i prowadzić samodzielne badania naukowe, a ich wyniki wykorzystywać w praktyce.

Studia EDBA kierowane są przede wszystkim do osób:

  • ambitnych,
  • z pasją,
  • poszukujących nowych, unikalnych umiejętności,
  • dążących do rozwoju zawodowego i naukowego,
  • chcących zastosować osiągnięcia naukowe w praktyce,
  • pragnących prowadzić samodzielne badania naukowe i uzyskać tytuł doktora.

Studia podyplomowe prowadzone są przez wybitnych profesorów nauk ekonomicznych polskich i zagranicznych. To profesorowie PAN, SGH, UW, Oxfordu, Cambridge i innych. Wielu z nich jest nie tylko pracownikami naukowymi, ale także praktykami pełniącymi wysokie stanowiska w państwie oraz instytucjach międzynarodowych Daje to gwarancję doskonałego połączenia teorii z praktyką i uczenia się do najlepszych.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*