Sprawozdanie BDO — co w sytuacji, gdy nie dotrzymasz terminu?

sprawozdanie-bdo-2
Sprawozdanie BDO obowiązuje wszystkich wytwórców odpadów oraz podmioty gospodarcze, które nimi gospodarują. Przeczytaj więcej na ten temat.

Czym jest sprawozdanie BDO?

Roczne sprawozdanie BDO (inaczej BDO zeznanie roczne) musi złożyć każdy podmiot, który uzyskał wpis do rejestru BDO (Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami). Dotyczy również tych, którzy odpadami jedynie gospodarują, a nie je wytwarzają, np. składowiska. Sprawozdanie składa się na podstawie danych, zebranych w ciągu roku w prowadzonej przez przedsiębiorcę ewidencji.

Co w przypadku, gdy złożymy sprawozdanie BDO po terminie lub gdy dokument zawiera błędy?

Najlepszym sposobem na uniknięcie komplikacji jest oczywiście terminowe składanie sprawozdań BDO. Jeśli jednak nie dotrzymamy terminu, warto zrobić to niezwłocznie w momencie, gdy zorientujemy się, że o tym zapomnieliśmy lub nie zdążyliśmy dokonać wszystkich formalności w określonym czasie. Dobrze jest uczynić to jeszcze przed otrzymaniem wezwania, ponieważ taki dokument może być sygnałem, że zostanie na nas nałożona kara za nieterminowe złożenie sprawozdania.

Zgodnie z prawem (a dokładniej z art. 180a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), jeżeli podmiot obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami nie składa takiego sprawozdania, to podlega karze grzywny. Jeśli uda nam się jednak złożyć sprawozdanie, zanim jeszcze urząd marszałkowski przypomni sobie o naszym zaniechaniu, wówczas możemy uniknąć kary. Kara, o której mowa, jest wymierzana w wysokości od 20 do 5000 złotych. Z kolei w przypadku sprawozdań komunalnych, jakie składają firmy zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych, niedotrzymanie terminu BDO wiąże się z karą w wysokości 100 złotych za każdy dzień opóźnienia.

Problemem wśród przedsiębiorców jest nie tylko niedotrzymywanie obowiązku składania corocznego sprawozdania w systemie BDO. Często też składając je we własnym zakresie, popełniają przy tym wiele błędów formalnych. Takie sprawozdanie jest odrzucane przez urząd, a podmiot je składający – wzywany do korekty.

Warto wspomnieć także, że korekta sprawozdania w przypadku wystąpienia błędów lub niepoprawnych danych jest możliwa na każdym etapie. Skorygować dane w naszym sprawozdaniu możemy, kiedy sami zauważymy, że jest to konieczne lub po wezwaniu otrzymanym z urzędu marszałkowskiego. Jeżeli przedsiębiorca sam nie wie, jak samodzielnie wyeliminować błędy, warto, aby skorzystał z pomocy specjalisty zajmującego się kompleksową obsługą BDO.

Co jeszcze warto wiedzieć o rocznym sprawozdaniu BDO?

Obowiązek złożenia sprawozdania należy zrealizować przez system BDO w terminie do 15 marca każdego roku. Wszyscy, których dotyczy (to szeroka grupa obejmująca zarówno osoby fizyczne, prawne, jak i jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej), powinni również śledzić zmieniające się z roku na rok przepisy. Dzięki temu nie popełnią błędów i unikną konieczności wprowadzania korekt. Warto również pamiętać, że lepiej złożyć sprawozdanie BDO wcześniej, ponieważ im bliżej ostatecznego terminu, tym większe mogą być problemy z przeciążeniami serwerów i operowaniem systemu elektronicznego.

Kogo dotyczy sprawozdanie BDO?

Sprawozdanie do Marszałka Województwa mają obowiązek złożyć raz w roku wszystkie podmioty zarejestrowane w systemie BDO. Są to więc przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek akumulatory, oleje, smary, opony, baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny, produkty w opakowaniach, opakowania oraz wytwarzają odpady inne niż komunalne lub nimi gospodarują.

Jeżeli dotyczy Cię obowiązek corocznego składania sprawozdania BDO, ale jeszcze go nie zrealizowałeś, pamiętaj, aby zrobić to do 15 marca.

Więcej o sprawozdaniu BDO oraz o możliwym wsparciu przeczytasz na https://biones.pl/sprawozdanie-bdo/

 

 

 

 

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*