Zalety przenośników taśmowych – znasz je wszystkie?

gravel-837723_960_720

Przenośniki taśmowe są używane na całym świecie do transportu materiałów sypkich. Przenośniki taśmowe mają wiele zalet w porównaniu z innymi typami urządzeń do transportu materiałów sypkich. Oto niektóre z zalet!

Zalety przenośników taśmowych – jakie są najważniejsze?

Przenośniki taśmowe mogą obsługiwać szeroką gamę materiałów sypkich, od bardzo drobnych do dużych brył. Bardzo drobne materiały, takie jak cement portlandzki, są ładowane na terminalach za pomocą przenośników taśmowych. Materiały wielkogabarytowe, takie jak węgiel, są transportowane z kopalń za pomocą przenośników taśmowych. Przenośniki taśmowe można zaprojektować tak, aby obsługiwały wydajność dla dowolnej operacji.

Przenośniki taśmowe często rozładowują statki z wydajnością do 10 000 ton na godzinę (!). Przenośniki taśmowe mogą być również zaprojektowane do operacji wsadowych lub do przenoszenia niewielkiej ilości materiału między procesami, jak transportery rolkowe Primacon. Przenośniki taśmowe można skonfigurować tak, aby pasowały do ​​prawie każdego zastosowania. Przenośnik taśmowy może przenosić materiał poziomo, na pochyłości lub uwzględniając kombinację obu. Zwykle używa się pojedynczego przenośnika taśmowego do poziomego transportu materiału na pewną odległość, następnie unoszenia materiału na nachylonej części przenośnika taśmowego, a następnie ponownie w poziomie.

Przenośniki taśmowe – do czego jeszcze mogą się przydać?

Przenośniki taśmowe mogą służyć do składowania lub odzyskiwania materiałów sypkich. Układarki promieniowe służą do tworzenia dużych stosów materiałów, takich jak zrębki, węgiel czy ruda. Pod palami znajdują się przenośniki taśmowe do odzysku, które przenoszą materiały do ​​zakładu w celu przetworzenia. Przenośniki taśmowe wymagają mniejszej mocy do działania niż inne typy przenośników. Materiały sypkie są przenoszone na górze taśmy i pozostają statyczne, dlatego wymagają znacznie mniej energii do poruszania się. Przenośniki taśmowe okazały się niezawodną metodą przenoszenia materiałów sypkich. Normy branżowe dotyczące projektowania przenośników taśmowych zostały opracowane i każdy producent musi je uwzględniać.

Przenośniki taśmowe to najbardziej ekonomiczny sposób transportu materiałów sypkich na krótkich i długich dystansach. Przenośniki taśmowe wykorzystują taśmę do transportu materiału i są kontrolowane w jednym lub wielu obszarach wlotowych. Materiał sypki porusza się na górze taśmy i jest zatrzymywany przez koryto taśmy lub ściany boczne. Dzięki wysokiej jakości przenośnikom taśmowym można z łatwością obsługiwać wydajność na wysokim poziomie. Przenośniki taśmowe są idealne do przenoszenia materiałów o dużej i zmiennej wielkości cząstek. Przenośniki taśmowe z tego powodu są używane w wielu gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle:

  • cementowym,

  • chemicznym,

  • wydobywczym ,

  • oczyszczalni ścieków,

  • do transportu materiałów sypkich.

Warto zainwestować w taśmy odporne na ścieranie – w celu zmniejszenia zużycia i wydłużenia żywotności. Czasem niezbędna jest również pyłoszczelna konstrukcja – aby wyeliminować emisję pyłu.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*