Kto ma prawo do wypełniania PITu 36?

główne_shutterstock_432734551_800x534

PIT-36 należy do jednych z najczęściej wypełnianych PIT-ów przez polskich podatników. Można się nim rozliczać na zasadach ogólnych. Co ważne, od kilku lat można to zrobić w formie online. Rozliczenie PIT online jest bardzo użyteczne i praktyczne. Nie musimy udawać się do urzędu skarbowego po odpowiedni formularz wystarczy jedynie bezpłatne oprogramowanie i chwila wolnego czasu.

Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się:

  • Kto ma prawo do rozliczania się poprzez PIT 36?
  • Dlaczego warto wypełniać PIT online

obraz_1_800x534

Kto wypełnia PIT-36 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym?

Obowiązek wypełniania deklaracji o wysokości dochodu PIT-36 mają osoby, które chcą rozliczać się według skali podatkowej, ale nie mogą rozliczyć się poprzez PIT-37. To znaczy nie rozliczają się jedynie z tytułu dochodów uzyskanych na etacie, dochodów ze stypendiów czy dochodów z emerytury. Chodzi tutaj przede wszystkim o osoby prowadzące pozarolniczą lub rolniczą działalność gospodarczą, osoby uzyskujące dochody z najmu lub dzierżawy, a także osoby zatrudnione za granicą przez zagranicznego płatnika. Dodatkowo PIT-36 wypełniają osoby rozliczające się razem z małżonkiem, mające różne źródła dochodów. Przykładowo, osoba będąca emerytem lub rencistą, która jednocześnie dorabia sobie do emerytury i z tego tytułu pobiera wynagrodzenie, rozlicza się na zasadzie umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej i uzyskuje z tego tytułu dochody, rozliczy się przy pomocy PIT-36. W skrócie, PIT-36 wypełniają osoby, które chociaż część przychodów uzyskiwały bez pośrednictwa płatnika.

Dzięki możliwościom programu do rozliczania PIT online możemy deklarację PIT wypełnić samodzielnie, a system będzie podpowiadał nam co i kiedy, w której rubryce mamy wpisać, kiedy sumować odpowiednie wartości, a kiedy je od siebie odjąć. Dzięki temu uzyskamy właściwy wymiar podatku do zapłacenia lub zwrotu. Dodatkowo warto też pamiętać, że w ramach rozliczania się wspólnie z małżonkiem w ramach PIT-u 36, w przypadku posiadania dzieci, będziemy mogli zastosować ulgę na dziecko oraz inne przysługujące nam ulgi takie jak ulga remontowa, czy ulga rehabilitacyjna. Musimy jedynie posiadać prawo do tych ulg. Dodatkowo w PIT-36 będziemy mogli rozliczyć 1% podatku i wskazać cel szczegółowy. Program podpowie nam także jakie załączniki koniecznie musimy dodać do naszego PIT-u 36.

Zeznanie o naszym podatku dochodowym generowane przez Urząd Skarbowy – czy warto?

Od niedawna w ramach ułatwień dla podatników urzędy skarbowe przygotowują dla nas wstępne zeznania podatkowe. Dostępne są one w formie online i możemy z nich skorzystać, po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie zawarte w nich informacje są prawidłowe. W przypadku niewypełnienia przez nas własnego zeznania podatkowego, dokument wygenerowany przez urząd zostaje automatycznie uznany za naszą deklarację i przyjęty do systemu po upływie terminu wysyłania PIT-ów.

Dla wielu osób, które mają jedną formę uzyskiwania dochodów i rozliczają podatek dochodowy na ogólnych zasadach, jest to spore ułatwienie. W zasadzie nie musza one niczego obliczać, wypełniać deklaracji PIT, wystarczy jedynie zaakceptować przygotowane przez urząd zeznanie. Sytuacja komplikuje się, jeżeli posiadamy różne źródła przychodów, np. z etatu i pozarolniczej działalności gospodarczej, płacąc podatek liniowy lub zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu uzyskania przychodów z najmu. Wtedy wypełnione automatycznie zeznanie może zawierać niekompletne informacje.  Podobnie w sytuacji, gdy chcemy skorzystać z ulg podatkowych.

PIT-36 – do kiedy wypełnić PIT za działalność gospodarczą opodatkowaną przy zastosowaniu skali podatkowej?

PIT-36 za poprzedni rok podatkowy wypełniamy do dnia 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Możemy to zrobić za pomocą specjalnego programu online, który jak wspominaliśmy, pomoże nam intuicyjnie wypełnić PIT, a także podpowie, czy PIT zawiera ewentualne błędy. Dodatkowo, dzięki dostępowi do bezpłatnego oprogramowania do wypełniania PIT 36 online będziemy mogli wysłać nasz PIT do Urzędu Skarbowego, a także otrzymać potwierdzenie otrzymania takiego dokumentu w urzędzie skarbowym (UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru). To ważne, ponieważ w razie ewentualnych pytań urzędników będziemy mieli dowód otrzymania dokumentu przez urząd.

Dodatkowo poprzez darmowy program do wypełniania PIT-ów będziemy mogli również złożyć korektę naszego zeznania podatkowego. W przypadku, jeśli popełniliśmy jakiś błąd, urząd skarbowy odpowiedni dla naszego adresu zamieszkania skontaktuje się z nami i podpowie nam, jakie błędy jako podatnik popełniliśmy przy wypełnianiu PIT-u. Wtedy poprzez darmowy program podatkowy będziemy mogli złożyć korektę naszego zeznania podatkowego. W tym przypadku także będziemy mogli otrzymać potwierdzenie wysłania korekty zeznania podatkowego.

Dzięki programowi będziemy mogli również zapisać sobie w pliku pdf nasz wypełniony PIT. W ten sposób będziemy mogli przechowywać go na dysku naszego komputera bądź wydrukować go sobie do posiadania w formie papierowej, podobnie jak potwierdzenia wysłania do urzędu skarbowego czy potwierdzenie wysłania korekty. Wypełnienie PIT-u online jest bardzo wygodną formą składania zeznania podatkowego, ponieważ możemy to zrobić łatwo i szybko. Nie musimy niczego wpisywać ręcznie, a intuicyjne działanie programu pozwoli nam uniknąć większości błędów. Dodatkowo system zawiera rozbudowany panel pomocy, który w razie naszych wątpliwości jest do naszej dyspozycji w każdym momencie wypełnianie PIT-u, co również pozwala na szybkie powiększenie naszej wiedzy i sprawdzenie, czy wypełniamy właściwe zeznanie podatkowe.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*