Praca w laboratorium

clinic-doctor-health-hospital

Typów laboratoriów jest wiele, ponieważ można wyróżnić między innymi – diagnostyczne, fizyczne, biochemiczne, biotechnologiczne czy biologiczne. Prawie w każdym takim laboratorium można znaleźć pracownika laboratoryjnego obok pracownika naukowego czy innych, wykwalifikowanych osób z danej dziedziny.

Charakterystyka osoby pracującej w laboratorium

Praca na stanowisku laboranta wiąże się z dokładnością i bardzo często precyzją ruchu. Dodatkowo konieczne jest wykształcenie kierunkowe, które jest podstawą do nabycia doświadczenia i dalszego rozwoju zawodowego. Pracownik laboratoryjny zajmuje się:
przygotowaniem i dbaniem o sprzęt laboratoryjny,
pobieraniem próbek,
analizą przygotowanych próbek,
dbaniem o dostępność substancji chemicznych i innych produktów koniecznych do wykonywania badań,
analizą wykonanych badań.
Dobrze, aby cechował się dobrą organizacją pracy oraz pomysłowością.

Kto pracuje w laboratorium?

Zespół laboratoryjny tworzy wiele osób, wśród których można wymienić: technika i/lub pracownika laboratoryjnego, osobę na stanowisku kierowniczym, zespół naukowy, pracowników z wykształceniem wyższym. Specyfika personelu jest uzależniona od typu laboratorium, w jakim pracują oraz od dziedziny naukowej. Przykładowo:
w laboratorium diagnostycznym pracują diagności laboratoryjni z wykształceniem technicznym, czyli średnim i wyższym, jak również pomoc laboratoryjna i pielęgniarki;
w laboratorium biochemicznym zespół jest o wiele bardziej zróżnicowany, ponieważ pracuje tu pracownik laboratoryjny, asystent naukowy (z wykształceniem magisterskim, doktorskim, doktora habilitowanego lub profesora). Dodatkowo zespół mogą uzupełniać osoby z zewnątrz, które mogą stanowić uzupełnienie danego projektu.
Dodatkowo zespół osób zatrudnionych może nieznacznie różnicować lokalizacja placówki, dostępność wyspecjalizowanych pracowników oraz sam rynek pracy. Konkurencja tworzona przez podobne firmy i ich ilość może być dodatkowym czynnikiem różnicującym wspomniane zatrudnienie, jak wysokość etatu i wynagrodzenie.

Rynek pracy a zatrudnienie w laboratorium

Oferty pracy skierowane do pracowników laboratorium są bardzo często zróżnicowane pod względem lokalizacji, czyli – miasta i województwa. Najwięcej tych ofert znajduje się w dużych miastach, mniej już w małych i średnich miastach. Osoby poszukujące pracę powinny zwrócić szczególną uwagę na:
liczne strony, na których można umieszczać oferty pracy jak pracuj.pl;
strony własne placówek i firm, w których znajdują się laboratoria;
poszukiwania własne, czyli kontakt z interesującymi placówkami.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*