PIKO – Szkoła policealna dla optyków

eye-doctor-with-patient

Na rynku pracy coraz bardziej brakuje fachowców-optyków. Pomimo iż jest to profesja atrakcyjna, trudno znaleźć szkołę dobrze uczącą zawodu. W Tarnogórze znajdziemy taką, dzięki której można zostać optykiem znającym realia swojego zawodu – policealne technikum optyczne.

Kim jest optyk?

W Policealnej Szkole Kształcenia Optyków dowiesz się wszystkiego o poprawianiu sprawności narządu wzroku. Nauka ta przyniesie Ci nie tylko satysfakcję i wiedzę, ale także korzyści finansowe – profesja optyka jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy, zarówno polskim, jak i zagranicznym.

W dzisiejszych czasach optyk to nie tylko specjalista znający się na doborze szkieł – dobry optyk potrafi je także precyzyjnie wykonać i dopasować, w razie potrzeby naprawić okulary, orientować się w profilaktyce chorób oczu (aby móc w razie potrzeby kierować klientów do lekarza okulisty). Optyk ma także styczność z klientami, dlatego musi znać się na ich obsłudze i na sprzedaży.

Połączenie wiedzy i praktyki

Tego wszystkiego (i jeszcze więcej) możesz nauczyć się w policealnym technikum optycznym. Policealna szkoła dla optyków uczy dobierać, wykonywać i dopasowywać szkła okularowe lub soczewki kontaktowe oraz inne pomoce wzrokowe stosownie do zidentyfikowanych wad. Jako optyk będziesz potrafił przeprowadzić badanie komputerowe wzroku, wykonywać pomiary oftalmiczne, naprawy i konserwacje wszystkich typów okularów i pomocy wzrokowych.

Co więcej, optyk policealnej szkoły w Tarnogórze jest nie tylko fachowcem od poprawiania wzroku, ale potrafi także się odnaleźć w sprzedaży i obsłudze klienta. Policealne technikum optyczne uczy jak doradzać innym w kwestii doboru opraw okularowych pod względem technicznym na podstawie pomiaru rozstawienia źrenic, szerokości osadzenia nosa i innych oraz pod względem estetycznym.

Uczeń – optyk szkoły policealnej będzie się uczył także jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, tak by móc samemu wykorzystać swoje talenty i przyswojoną wiedzę do czerpania zysków.

Gwarancja sukcesu zawodowego

Po zdaniu egzaminu (przeprowadzonego przez okręgową komisję egzaminacyjną) optyk szkoły policealnej otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz świadectwo ukończenia szkoły. Cała nauka rozplanowana jest na 4 semestry (2 lata), a zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w cyklu zaocznym weekendowym. Ponadto szkoła policealna daje swoim uczniom gwarancję odbycia stażu zawodowego oraz możliwość zatrudnienia w renomowanych salonach optycznych.

Więcej informacji o rekrutacji i samym policealnym technikum optycznym znajdziesz na www.piko.edu.pl

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*