Czy zawsze jesteśmy zorientowani w normach zdrowotnych?

mockup-graphics-i1iqQRLULlg-unsplash

Obecnie żyjemy w czasach, gdy wszyscy musimy zwracać trochę większą uwagę na naszą kondycję zdrowotną. Spowodowana jest to na pewno pandemią koronawirusa, ale także oczywiście zmianami cywilizacyjnymi. Tempo życia jest zawrotne, a więc każdy powinien kontrolować to, jak się odżywiamy oraz jaki sport uprawiamy, a na pewno regularnie musimy mierzyć ciśnienie. Jednocześnie też nie zapominajmy o tym, że bardzo ważny będzie puls. Jeżeli chodzi o tętno, normy są odgórnie ustalone no i oczywiście będą one uzależnione od wieku, a także płci oraz kondycji fizycznej konkretnej osoby. Niestety nie zawsze orientujemy się w tych kwestiach albo także niejednokrotnie po prostu nie zwracamy na nie uwagi. W efekcie niepostrzeżenie mogą się rozwijać w naszym organizmie jakieś groźne choroby. Zauważmy, że jeżeli trafiamy do jakiegokolwiek lekarza, to przede wszystkim najpierw jest mierzone ciśnienie tętnicze no i oczywiście sprawdzany jest puls. Nie tylko przecież nieprawidłowe ciśnienie górne lub dolne może być alarmujące dla lekarza. Groźne choroby i stany zapalne generować będą także wysokie tętno, co może być bardzo groźne dla naszego serca i całego układu krwionośnego.

Dlaczego powinniśmy wiedzieć, czym jest tętno?

Każdy, kto chce funkcjonować świadomie i chce być osobą rozsądną, powinien regularnie kontrolować swoją kondycję zdrowotną i właśnie między innymi ciśnienie. Obecnie jest cała masa najróżniejszych aparatów do wykonywania amatorskich pomiarów ciśnienia w domu. Najważniejsze jednak jest to, aby doprecyzować, czym konkretnie jest puls. Otóż potocznie używamy tu zamiennie określeń puls i tętno. Najważniejsze jest to, aby zrozumieć, że chodzi tu o częstotliwość bicia serca. W praktyce mamy na myśli liczbę uderzeń, które są wyczuwalne i które występują w ciągu minuty. Wyznaczone są też oczywiście, jeśli chodzi o tno, normy odgórnie rekomendowane przez lekarzy. Jeżeli więc zauważymy tu jakieś odchylenia od normy, czyli tętno, które zdiagnozujemy, będzie wyższe lub niższe, to wówczas trzeba ustalić źródło takiego problemu zdrowotnego. Niezbędna, więc może się okazać bardziej profesjonalna diagnostyka. Możliwe, że przecież w efekcie zdiagnozowany będzie częstoskurcz, czyli tachykardia, a to jak wiadomo, mogą być już poważne problemy z układem krwionośnym. W takiej sytuacji puls może wynosić ponad 100 uderzeń na minutę. W sytuacji zaś, gdy występuje zbyt niski puls, co także powinno nas zaalarmować, to wtedy mówimy o bradykardii. Wtedy też puls wynosi mniej, aniżeli 60 uderzeń serca na minutę.

Jakie są oficjalne normy, jeśli chodzi o prawidłowy puls?

Oczywiście bardzo prosto jest tutaj skontrolować to, jakie występują odgórne wskazania w przypadku pulsu. Jest cała masa najróżniejszych informacji w Internecie, gdzie możemy zapoznać się z tym wszystkim, co jest istotne dla naszego zdrowia. To na przykład strona internetowa Centrum Kardiologii Płowiecka, gdzie mamy zamieszczone kompleksowe informacje na temat właściwego pulsu. Przede wszystkim, więc jeżeli chodzi o tętno, normy bardzo wyraźnie pokazują nam tutaj granicę, której przekroczenie powinno nas zaalarmować. Wszystko oczywiście zależy tu, jak pamiętamy, od grupy wiekowej, która będzie brana pod uwagę. W końcu u niemowląt tętno może wynosić 130 uderzeń na minutę, a więc jest to bardzo wysoki wskaźnik. U starszych dzieci częstotliwość ta powinna wynosić około 100, jeżeli zaś chodzi o młodzież, to mówimy o 85 uderzeniach na minutę. W przypadku dorosłych jest to 70 uderzeń na minutę, a ludzie w wieku emerytalnym powinni mieć puls mniej więcej na poziomie 60 uderzeń na minutę.

Kiedy może wystąpić zbyt wysoki puls?

Warto zauważyć, że jest cała masa sytuacji, kiedy puls może nam wzrosnąć i to znacznie. Mówimy tu na przykład o wysiłku fizycznym albo sytuacjach stresowych. Jeżeli chodzi o tętno, normy mogą być także przekroczone, gdy pijemy kawę albo zieloną herbatę, czy też alkohol. Okazuje się, że wtedy puls może wynieść nawet 180 uderzeń i nie ma zresztą w tym nic groźnego, bo przyczyna wtedy jest znana.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*