Rynek pracy i działanie firmy a pandemia – co możemy zrobić, a co robimy?

Przechwytywanie

Tradycyjne planowanie odporności nie wystarcza, aby przygotować się na pandemię. Dowiedz się, jak organizacje mogą poprawić swoje reakcje w tym wyjątkowym dla całego świata czasie.

Szybko ewoluujące zagrożenie związane z wirusem COVID-19, powszechnie nazywanym koronawirusem, wpływa na biznes i społeczność inwestorów na całym świecie. Globalny i wzajemnie powiązany charakter dzisiejszego otoczenia biznesowego stwarza poważne ryzyko zakłócenia globalnych łańcuchów dostaw, co może spowodować znaczną utratę dochodów i niekorzystnie wpłynąć na gospodarki globalne.

Jakie są przewidywania względem obecnej sytuacji?

Wpływ na światową gospodarkę może wzrosnąć w zależności od zasięgu geograficznego rozprzestrzeniania się wirusa. Jednak pandemia już negatywnie wpłynęła na globalną gospodarkę jako całość.

W miarę rozwoju wydarzenia obserwujemy, jak firmy stosują wyważone podejście do ochrony pracowników i ograniczania ryzyka finansowego i operacyjnego. Na przykład w momencie publikacji tego artykułu wiele międzynarodowych przedsiębiorstw ograniczyło produkcję obiektów i / lub zawiesiło działalność w dotkniętych regionach, ponieważ powoływano się na ograniczenia w podróżowaniu oraz obowiązkowe dystansowanie się od społeczeństwa i pracę domową. Firmy i rządy na całym świecie nadal uważnie monitorują sytuację.

Rynek pracy i działanie firmy a pandemia – co możemy zrobić, a co robimy?

Chociaż ryzyko cybernetyczne jest względnie nowym zagadnieniem w planowaniu odporności, firmy od dawna stosują różne plany odporności dotyczące ciągłości działania, odtwarzania po awarii i zarządzania kryzysowego. Plany te, choć skuteczne w przypadku szeregu zakłóceń w działalności, mogą okazać się niewystarczające podczas globalnego kryzysu, takiego jak koronawirus lub inne wydarzenia związane z pandemią. Ponadto firmy zazwyczaj mają mniejszą motywację do inwestowania w różne możliwości zarządzania pandemią, ponieważ pandemie są zdarzeniami o mniejszym prawdopodobieństwie (ostatnia poważna pandemia, grypa H1N1 lub świńska grypa, miała miejsce w 2009 r.). I chociaż firmy prawdopodobnie odświeżyły plany odporności w odpowiedzi na pandemię H1N1, ważne jest, aby wziąć pod uwagę różnice w dzisiejszym środowisku.

Na przykład cyberprzestępcy mogą częściej atakować sytuację, w której centra operacji bezpieczeństwa są w dużej mierze zarządzane w dotkniętym regionie. Biorąc pod uwagę dużą wagę, potencjalne skutki dla ludzi i większy efekt zarażenia, jaki te wydarzenia mogą mieć na bieżącą rentowność operacji, firmy muszą przemyśleć konsekwencje dla ich działalności i opracować szczegółowe załączniki dotyczące zarządzania kryzysowego dotyczące zagrożeń pandemicznych. Kwestie te mogą służyć jako krytyczne mechanizmy, dzięki którym firmy mogą koordynować reakcję z władzami państwowymi i lokalnymi, oprócz własnych ram i protokołów reagowania na incydenty i zarządzania kryzysowego, aby zapewnić skuteczną reakcję na te zdarzenia.

Do napisania artykułu zainspirował nas portal: allthejobs.pl .

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*