Prace ręczne, ciężkie i na wysokościach a obróbka betonu: jak zadbać o bezpieczeństwo?

excavator-406812_960_720

Cięcie i wiercenie betonu wiąże się z szeregiem niebezpiecznych ręcznych zadań, które mogą spowodować obrażenia. Urządzenia do podnoszenia i obsługi, które zwykle ważą do 30 kg, mogą powodować skręcenia i obciążenia, w tym urazy pleców.

Operatorzy są również zagrożeni, jeśli będą musieli trzymać piłę w tej samej niewygodnej pozycji przez dłuższy czas. Poślizgnięcia i potknięcia podczas przenoszenia sprzętu lub materiałów są częstymi przyczynami obrażeń. Poważne obrażenia mogą być również spowodowane nagłymi gwałtownymi reakcjami piły (odrzut, odepchnięcie lub wciągnięcie), gdy ostrze uderza w ukrytą przeszkodę lub opór albo jest ściśnięte lub zacina się w rozcięciu. Przepisy nakładają na pracodawców określone obowiązki związane z tym, że konieczne jest to, by identyfikować i kontrolować wszelkie zagrożenia związane z niebezpieczną ręczną obsługą materiałów typu Beton B15 cena .

Jak zapobiec zatem niebezpiecznym sytuacjom?

Kontroluj ryzyko np. zawieś lub podeprzyj sprzęt do cięcia i wiercenia w ramie, aby zmniejszyć siły i uniknąć potrzeby stosowania niewygodnych i statycznych pozycji roboczych. Jeśli to możliwe, wybierz lżejsze urządzenia, takie jak ostrza o mniejszej średnicy, jeśli to możliwe.

Zmniejsz zakres ruchu sprzętu w celu zminimalizowania efektu lub sił potrzebnych do kierowania nim lub kontrolowania, nie zapomnij też o zapewnieniu operatorom odpowiedniego przeszkolenia w zakresie bezpiecznych systemów pracy związanych z obsługą sprzętu i materiałów oraz unikaj sytuacji odrzutu, odepchnięcia i wciągnięcia przez wstępne sprawdzanie noży i innych elementów piły pod kątem zużycia, ocena ciętych materiałów, lokalizowanie ukrytego stalowego zbrojenia i innych przeszkód oraz unikanie niebezpiecznych sytuacji cięcia. Na koniec koniecznie zapewnij rękawice, które pozwalają na skuteczniejszy chwyt sprzętu.

Praca na wysokości

Korzystanie z urządzeń do cięcia i wiercenia betonu na wysokości jest niebezpieczne. Ciężkiego sprzętu nie można bezpiecznie używać na niestabilnej platformie, a przenośnego sprzętu nigdy nie należy używać stojąc na drabinie. Przepisy nakładają na pracodawców szczególne obowiązki w przypadku każdej pracy, w której istnieje ryzyko upadku z wysokości ponad dwóch metrów. Aby uzyskać więcej informacji, będąc pracodawcą – koniecznie zapoznaj się z wszystkimi zasadami i wytycznymi, jakie wiążą się z tą kwestią.

Aby zmniejszyć szanse na występowanie niebezpiecznych sytuacji koniecznie wykonuj prace na wysokości z bezpiecznej platformy roboczej, najlepiej rusztowania. Używaj odpowiedniego rusztowania ruchomego, biorąc pod uwagę kwestie stabilności i załadunku oraz używaj podnoszonych platform roboczych tam, gdzie rusztowanie nie jest możliwe. Nigdy nie wykonuj cięcia i wiercenia betonu sprzęt stojąc na drabinie i pamiętaj, że dostęp do platform roboczych i wyjście z nich powinny odbywać się chodnikiem lub schodami lub tymczasową platformą roboczą, taką jak podnoszona platforma robocza, rusztowanie lub klatka dla personelu na wózku widłowym.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*