Bliższe spojrzenie na etykiety bezpieczeństwa „VOID”

kariera metki

Dzisiaj przyglądamy się bliżej etykietom „VOID”. Etykiety te są jednym z przykładów etykiet które mają duże znaczenie dla firm, bowiem dostarczają dowodów, iż miała miejsce próba manipulowania etykietami (a zatem przedmiotami, do których są stosowane).

Etykiety manipulacyjne pozostawiają wizualne wskazanie manipulacji, a dzięki etykietom „VOID” osiąga się to poprzez zastosowanie specjalnych:

  • klejów
  • powłok
  • laminatów

Etykiety normalnie składają się z wielu warstw, a etykiety znane jako plomby void wykorzystują tę warstwę do uzyskania dowodów na naruszenie. Gdy podejmowana jest próba usunięcia etykiety – całość lub część warstwy kleju oddzieli się od reszty etykiety i tym samym wskaże, że etykieta została naruszona.

Istnieją różne rodzaje etykiet VOID. Całkowite etykiety transferowe mają dodatkową warstwę (zwykle specjalną powłokę) między materiałem wierzchnim a klejem, a po usunięciu etykiety powłoka (która jest zwykle zadrukowana komunikatem „VOID”) i klej pozostaje na miejscu, wskazując, że etykieta została usunięta. W przypadku etykiet nieprzenoszących komunikatu „VOID” jest zwykle wydrukowane na tylnej stronie materiału wierzchniego lub na dodatkowej warstwie (specjalna powłoka), która zostanie ujawniona po usunięciu etykiety.

Najczęstszym rodzajem etykiety „VOID” jest jednak częściowe przeniesienie – etykiety te wykorzystują „powlekanie deseniem”, aby utworzyć komunikat „VOID” zarówno na samej etykiecie, jak i na oznaczonym elemencie. Niektórzy używają powłoki uwalniającej wzór między materiałem wierzchnim a dodatkową warstwą (specjalnej powłoki) lub kleju uwalniającego wzór; w obu przypadkach po usunięciu etykiety dolna warstwa zostanie podzielona między powierzchnię przedmiotu a etykietę. Dzięki takim etykietom „VOID” klej pozostający na produkcie pozostawia napis „VOID” drukowanymi literami, a ten sam komunikat pojawia się również na samej etykiecie, w której brakuje obszarów kleju.

Etykiety „VOID” mogą być używane na wiele sposobów do poprawy bezpieczeństwa przedmiotów o wysokiej lub wartości dodanej – jeżeli zostaną zastosowane bezpośrednio na przedmiocie, będą działać jako wizualny środek odstraszający przed uszkodzeniem lub kradzieżą i wskażą, czy podjęto próbę manipulowania etykietą (a tym samym przedmiotem), a jeżeli bezpośrednie oznaczenie przedmiotu jest:

  • niemożliwe
  • nieodpowiednie
  • niepożądane

można je wykorzystać jako plomby zabezpieczające na opakowaniu, aby powstrzymać ludzi przed otwarciem przedmiotu i wskazać, kiedy przedmiot został otwarty. Mogą też być używane jako Plomby Gwarancyjne, które będą działały jako wizualny wskaźnik unieważnienia gwarancji na przedmiot (zwykle przez indywidualne uszkodzenie, niewłaściwe obchodzenie się lub niewłaściwe użycie przedmiotu w sposób, który unieważniłby uzgodnioną gwarancję).

Najczęściej etykiety te są dostarczane na arkuszach A4 i mają wiele rożnych rozmiarów. Dobrze jest w tym temacie się rozeznać i zakupić do swojego użytku dokładnie te, które odpowiadają na specyficzne potrzeby Twojej firmy.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*