Ankieta w pracy magisterskiej – co warto wiedzieć?

graduation-995042_960_720

Pisanie każdej pracy dyplomowej wiąże się z dostosowaniem do pewnych reguł. Jednak nie dotyczy to tylko stylu, w jakim jest napisana praca lub ogólnego wyglądu, ale również innych elementów, które są zawarte w tekście. Dotyczy to również wybranej metody badawczej. Warto dodać, że najczęściej jest to ankieta. Zatem należałoby zwrócić uwagę na to, jak powinno wyglądać badanie ankietowe w pracy magisterskiej.

Ile pytań powinna zawierać ankieta?

Przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma wyznaczonej górnej granicy liczby pytań w ankiecie. Choć oczywiście jest to indywidualna sprawa, ponieważ niektórzy promotorzy mogą uznać, że ankieta jest zbyt długa. Najważniejsze jest to, by zwrócić uwagę na to, żeby pytania dały odpowiedź na najbardziej istotne kwestie. Dzięki temu badanie ankietowe spełni wszystkie swoje funkcje. Warto także podkreślić fakt, że najczęściej w ankiecie nie powinno znajdować się mniej niż dwanaście pytań. Choć wszystko zależy od osoby, która piszę pracę magisterską oraz promotora.

Łatwy i trafny przekaz

Choć w dużej części przypadków na badania ankietowe powinni odpowiadać eksperci z jakiejś konkretnej dziedziny, to jednak nie zawsze tak jest. Niektóre tematy pracy oraz badania ankietowego pozwalają na skorzystanie z opinii szerszego grona osób. Właśnie dlatego należy zwrócić uwagę na to, jak skonstruowane są pytania. Ważne jest to, by każdy, kto je czyta, nie miał problemów ze zrozumieniem jego treści. Należy pamiętać o tym, by pytania były skonstruowane w sposób łatwy i prosty. Warto także podkreślić, że ze zdecydowaniem większym zainteresowaniem spotkają się ankiety, których pytania są krótkie. Choć nie we wszystkich przypadkach takie rozwiązanie będzie odpowiednie, zwłaszcza jeżeli zastosuje się skróty myślowe, a ankietowany będzie zmuszony do domyślania się, czego dotyczy jakaś kwestia.

Ile osób powinno wypełnić ankietę?

Zapewne wiele osób zadaje sobie pytanie, dotyczące tego, ile osób powinno odpowiedzieć na pytania zawarte w ankiecie, tak by można było uzyskać konkretne wyniki badania. Niestety trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko dlatego, że ważna jest jakość uzyskanych odpowiedzi, a nie ich ilość. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, by ankietowanymi były osoby, które są grupą docelową. Tylko w ten sposób możliwe będzie wysunięcie trafnych wniosków, ale też wysunięcie pewnych hipotez. W takim przypadku wystarczająca może być liczba na przykład stu ankietowanych. Jeżeli jednak w badaniu wezmą udział przypadkowe osoby, to ich liczba powinna być znacznie większa.

Jak poradzić sobie z badaniem ankietowym?

Trzeba przyznać, że w trakcie pisania pracy dyplomowej najwięcej osób ma problem właśnie z właściwym przygotowaniem i przeprowadzeniem badania. W niektórych przypadkach może to zadecydować o całej pracy. Dlatego czasem warto skorzystać z pomocy innych osób, które mają doświadczenie w pisaniu prac dyplomowych oraz wiedzę i wykształcenie związane z konkretną dziedziną, jak na przykład http://edutalent.pl/prace-po-polsku/prace-magisterskie/

Polecamy:
Poznaj swoich odbiorców, czyli ankiety online

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*