CV po angielsku – jak dobrze napisać?

20200624123421_coffee-cup-desk-pen.jpg

CV angielskie jest coraz częściej pożądane w różnych ogłoszeniach o pracę. I to nie tylko wtedy, gdy staramy się o zatrudnienie poza granicami kraju. Takie wymagania co do CV mają także firmy rodzime współpracujące często z zagranicznymi klientami.

1.      CV angielskie – o czym należy pamiętać?

2.      Czego nie robić.

3.      CV po angielsku – dobre wzory.

Poszukiwanie pracy to proces, który może nastręczać pewnych trudności. A to głównie dlatego, że musimy w krótki sposób za pomocą jednego dokumentu, jakim jest CV, (niektórzy pracodawcy wymagają także listu motywacyjnego) przedstawić swoją sylwetkę pod względem zawodowym w taki sposób, aby wzbudzić zainteresowanie pracodawcy. Dobre CV to pierwszy krok w rozwoju kariery zawodowej. Dlatego bardzo ważne jest, by było one klarowne, czytelne i zawierało wszystkie informacje. Dużą sztuką – ale do opanowania – jest skonstruowanie CV po polsku. W dobie otwartości świata i jego globalizacji dochodzi jeszcze potrzeba nauczenia się poprawnego napisania CV angielskiego. Tym bardziej, że wiele firm ma swoje główne siedziby poza granicami naszego kraju, a poza tym, wiele osób po prostu wyjeżdża w poszukiwaniu pracy za granicę. Jak więc poprawnie napisać CV angielskie?

CV angielskie – o czym należy pamiętać?

Aby poprawnie napisać CV angielskie, należy przede wszystkim zadbać o poprawność językową. To jest podstawa – niezależnie od tego, w jakim języku curriculum vitae jest napisane. Poza tym powinno być ono przejrzyste, czyli zawierać jasno wyodrębnione informacje. Są to: dane kontaktowe, doświadczenie zawodowe, umiejętności (komunikacja, praca zespołowa, rozwiązywanie problemów, przywództwo, organizacja, zdolność do pracy pod presją, obsługa komputera – w tym znajomość programów; posiadanie prawa jazdy), wykształcenie i kwalifikacje (nazwy szkół oraz poziom znajomości języków obcych, np. angielskiego). Bardzo ważnym elementem CV po angielsku jest pozycja o nazwie „profil zawodowy” – w dużym uproszczeniu ta część CV angielskiego zawiera takie treści jak list motywacyjny. W profilu tym pisze się o swoich celach zawodowych i oczekiwaniach wobec stanowiska, na które się aplikuje. Dobrze jest też w CV zawrzeć informacje o swoim hobby i zainteresowaniach. Pozwala to pracodawcy poznać bardziej „ludzką” stronę przyszłego pracownika.

Curriculum vitae powinno być też zwięzłe i przejrzyste graficznie (dobrze jest wyróżnić na przykład nagłówki i zadbać o wypunktowania). Bardzo ważne w przypadku angielskiego CV jest także dołączenie do niego referencji od poprzednich pracodawców. Ich opinia ma istotny wpływ na przebieg rekrutacji i na jej wynik. Pisząc CV angielskie, warto skorzystać z jego kreatora https://www.cv-maker.pl/blog/cv/jak-napisac-cv-po-angielsku.

Czego nie robić

Nie jest dobrym pomysłem tłumaczenie CV napisanego po polsku na język angielski. A to dlatego, że nie wszystkie informacje, które zwykło się zawierać w curriculum vitae stworzonym na potrzeb polskiego rynku pracy, umieszcza się w CV angielskie. CV angielskie nie zawiera na przykład zdjęcia, informacji o dacie i miejscu urodzenia, stanie cywilnym i płci kandydata. W CV nie należy też zawierać informacji nieprawdziwych oraz stosować skrótowców.

CV po angielsku – dobre wzory

Pisanie CV niewątpliwie jest wyzwaniem. Gdy nie czujemy się zbyt pewnie, przystępując do tej czynności, dobrze jest skorzystać ze stron, na których znajdują się kreatory angielskiego CV. Strony takie https://www.aplikuj.pl/cv/cv-po-angielsku-wzor/ zawierają zbiór potrzebnych słów, wzory curriculum vitae w języku angielskim, a nawet przetłumaczoną na ten język klauzulę o ochronie danych osobowych, którą trzeba dołączać do takiego dokumentu.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*