20 obrazów Wrocławia

post_wpbm_20-1

12 września z okazji jubileuszu 20-lecia wrocławskiego dewelopera WPBM Mój Dom S.A. został zorganizowany konkurs fotograficzny pod tytułem „20 obrazów Wrocławia”. Kre-atywne wyzwanie skierowane jest zarówno do profesjonalnych fotografów, jak i amatorów. Każdy może stanąć w szranki i powalczyć o atrakcyjną nagrodę, pokazując przez pryzmat inwestycji WPBM „Mój Dom” S.A. swoją wizję stolicy Dolnego Śląska.

12 września 2016 r. rozpoczął się konkurs fotograficzny pt. „20 obrazów Wrocławia”, w którym to wszyscy miłośnicy fotografii będą mogli wykazać się i zmierzyć w interesującym wyzwaniu. Kon-kurs skierowany jest do artystycznej części wrocławian, w którym to poprzez obraz uczestnicy bę-dą mogli podzielić się swoją wizją miasta. Wyzwanie odwołuje się do Wrocławia i jego wielu obra-zów, tych współczesnych, ale także odnoszących się do ostatnich dwóch dekad, biorąc pod uwagę 20 lat istnienia na wrocławskim rynku dewelopera WPBM „Mój Dom” S.A.

W konkursie „20 obrazów Wrocławia” może wziąć udział każdy: zarówno osoby hobbystycznie zajmujące się fotografią, jak i miłośnicy oraz zawodowcy. Ważne, aby w nietypowy, oryginalny i interesujący sposób zaprezentować swój punkt widzenia na transformacje miasta poprzez pryzmat ostatnich dwudziestu lat. Konkursowe zdjęcie ma odpowiadać na pytanie: Jak w ciągu ostatnich dwudziestu lat WPBM „Mój Dom” S.A. zmienił obraz Wrocławia? Środkiem wyrazu będzie fotogra-fia. Zgłoszenia wraz ze zdjęciami należy przesyłać na adres: konkurs@mojdom.com.pl do dnia 25 września. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27 września.

Oprócz możliwości pokazania autorskiego punktu widzenia, stanowiącego odpowiedź na zadanie konkursowe, na zwycięzcę czeka nagroda główna. Odnosząc się do nazwy konkursu – „20 obra-zów Wrocławia”, aż 20 osób zostanie nagrodzonych. Zwycięzca konkursu otrzyma od organizatora nagrodę pieniężną w wysokości 3000 złotych. Pozostali laureaci, czyli 19 innych wyróżnionych prac, zostaną przedstawieni i uhonorowani w jubileuszowej publikacji, w której głos zabiorą osobi-stości stolicy Dolnego Śląska. Książka zaprezentuje historyczne transformacje miasta w ujęciu architektoniczno-społecznym. Kolejną ciekawą formą ekspozycji najlepszych dwudziestu prac bę-dzie wystawa fotograficzna „20 obrazów Wrocławia”, która się odbędzie 3–9 października 2016 r. we wrocławskim centrum handlowym „Magnolia Park” przy ulicy Legnickiej.

Inwestycje WPBM „Mój Dom” S.A. przez 20 lat znacząco wpłynęły na dzisiejszy krajobraz miasta, kształtując go licznymi budynkami o charakterze mieszkaniowo-biznesowym. Przy pomocy uczestników konkursu organizatorzy wyzwania będą chcieli pokazać skalę tych zmian. Realizacje „Mój Dom” zdecydowanie odmieniły oblicze miasta i właśnie tej modernizacji poświęcony jest kon-kurs.

Jubileusz firmy WPBM „Mój Dom” S.A. zostanie uhonorowany poprzez społeczne zaangażowanie wrocławian z zacięciem artystycznym, którzy najlepiej oddadzą swoimi pracami mnogość prze-mian, jakie zaszły na przestrzeni tych dwudziestu lat. Ciekawe, intrygujące i społecznie wiążące wyzwanie czeka zatem na wszystkich tych, którzy dostrzegają uroki i różnobarwne odsłony Wro-cławia.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*