Jesteś osobą niepełnosprawną? Zobacz za które leki należy Ci się zwrot kosztów od pracodawcy

dc-Cover-h6epsl849kekm1r6mcjq9ot0j1-20160323015039.Medi

Wielu Polaków cierpi z powodu pewnego rodzaju niepełnosprawności rozwojowej, w tym: autyzmu, porażenia mózgowego, upośledzenia umysłowego, uszkodzenia rdzenia kręgowego, upośledzenia wzroku i słuchu, dystrofii mięśni, depresji i napadów drgawkowych. Sporo osób ma silne upośledzenia fizyczne. Jednak każdy z tych pacjentów z niepełnosprawnością musi mieć zapewnioną opiekę stomatologiczną od doświadczonych dostawców w szpitalach, najnowocześniejszych obiektach i domach opieki. Inni mogą zdecydować się na opiekę w prywatnych praktykach.

Usługi stomatologiczne dla osób niepełnosprawnych

Najważniejsza w tym kontekście będzie odpowiednia, otwarta komunikacja z lekarzem dentystycznym. Kiedy umówisz się na wizytę, porozmawiaj z dentystą i personelem o konkretnych potrzebach swoich jako niepełnosprawnego pacjenta.

Jeśli leczenie odbywa się w praktyce, długość i godzina spotkania powinny być dostosowane w odniesieniu do niepełnosprawności osoby. Asystent lub opiekun pacjenta powinien być dostępny, aby uspokoić pacjenta, pomóc w leczeniu pacjenta podczas zabiegu, a także zapewnić pomoc, aby skarga stała się szybka i sprawna. Komunikacja, pozytywne wzmocnienie i dotykowy samochód będą potrzebne podczas mianowania.

Co z refundacją?

Przede wszystkim należy znaleźć placówkę specjalizującą się w obsłudze niepełnosprawnych osób. To bardzo ważne. Potem już powinno pójść gładko, bowiem w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych jak również rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń, już kilka lat bo dokładnie od 27 maja 2008 r. zarówno niepełnosprawne dzieci, jak i młodzież i osoby dorosłe mogą w wielu przypadkach liczyć a w pełni refundowane leki, usługi oraz zabiegi stomatologiczne. Trzeba jednak w tym kontekście pamiętać o kilku zasadach udzielania takowych świadczeń. Jak np. to iż takowe świadczenia zwykle są realizowane w wyznaczonych terminach – chyba że chodzi o naprawdę nagły przypadek.

Najlepiej w celu zapoznania się ze szczegółami zapoznać się z listą leków i świadczeń uściślonych w rozporządzeniu. Przydatne może się okazać także zapoznanie się z listą w wybranej placówce.

Co z refundacją dla osoby zatrudnionej – zwrot kosztów za leki od pracodawcy

Nie można tutaj udzielić jednoznacznej odpowiedzi, gdyż ta kwestia niezmiennie tyczy się szczegółów zawartych w stosunku pracy i statusu pracodawcy. Niemniej jednak należy w tym kontekście zapamiętać, iż wszyscy pracodawcy, którzy posiadają status zakładu pracy chronionej mają do dyspozycji takie specjalne fundusze i część środków, jakie zostały w niej zgromadzone mogą zostać przeznaczone właśnie na indywidualną pomoc dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w danym zakładzie. Należy w tym celu zapoznać się dogłębnie z regulaminem wydatkowania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, bowiem to właśnie tam można znaleźć informacje i zasady przydzielania pomocy również w odniesieniu refundacji leków czy usług stomatologicznych.

W artykule wykorzystaliśmy informacje zaczerpnięte z portalu DENTICA – dentysta Wrocław

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*