Równouprawnienie

rownouprawnienie-a-prac

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Równouprawnienie a rynek pracy Współcześnie równouprawnienie kobiet i mężczyzn jest jednym z ważniejszych zagadnień dotyczących rynku pracy. Wynika to z dostrzeżenia różnic w stosunkach w miejscu pracy, które kształtują się odmiennie w zależności od płci….