Podręczniki

studentbooks

Meandry dotacji MEN na podręczniki szkolne

Dotacje na podręczniki szkolne to jeden z długofalowych projektów Ministerstwa Edukacji Narodowej, który wszedł życie z dniem 30 maja 2014r. Każda szkoła, która w okresie od 15 marca do 15 września przekaże informację o liczbie…