Gospodarka

problemy-w-firmie

Jak pokonać problemy finansowe w firmie?

Problemy finansowe w firmie mogą wyniknąć z wielu przyczyn, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Wielu z nich jesteśmy w stanie przeciwdziałać, na niektóre zaś mamy bardzo ograniczony wpływ. Negatywne działania rządu Zdarzeniami, na które mamy…


strefa-eonommiczna

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce

Początki stref ekonomicznych w Polsce Pomysł utworzenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce narodził się w połowie lat 90., było to bezpośrednio związane z próbą pobudzenia wzrostu gospodarczego w mniej rozwiniętych regionach, a tym samym złagodzenia…