Rodzaje zadań na AssessmentCenter

stop-analyzing-devices-start-understanding-people-1

W trakcie sesji AssessmentCenter można trafić na różne zadania, zarówno pod względem czasu trwania (od 15 minut do ponad 3 godzin), charakteru (pisemne lub interaktywne) czy wielkości grupy (od indywidualnych do angażujących nawet 8-10 osób). Wśród nich można wyodrębnić kilka charakterystycznych typów:

  • Dyskusja z rolami – zadanie, gdzie każdy uczestnik odgrywa inną rolę, otrzymuje odmienny komplet informacji i ma postawione inne cele. Ćwiczenie bada najczęściej, w sytuacji sprzecznych interesów, umiejętność uspójniania celów indywidualnych z grupowymi.
  • Dyskusja bez ról – zadanie podobne do powyższego, z tą różnicą, że wszyscy uczestnicy otrzymują identyczną instrukcję i muszą wspólnie wypracować rozwiązania zarysowanych w niech problemów.
  • Symulacja roli – czyli scenka z aktorem, wcielającym się w zwykle rolę przełożonego, podwładnego, współpracownika lub klienta. W zależności od scenariusza można obserwować zachowania odzwierciedlające różne kompetencje.
  • Analiza przypadku – indywidualne zadanie analityczne, polegające na samodzielnym przeanalizowaniu dostarczonych danych oraz wyciągnięciu z nich poprawnych wniosków. Ćwiczenie dostarcza informacji przede wszystkim o umiejętności myślenia analitycznego.
  • Prezentacja – zadanie polegające na przygotowaniu oraz wygłoszeniu krótkiej prezentacji na zadany temat. Dodatkowo, uczestnik może zostać poproszony o odpowiedzi na pytania od słuchaczy, o różnym stopniu trudności. Ćwiczenie bada umiejętności prezentacji, komunikatywność, sposób radzenia sobie ze stresem związanym z ekspozycją społeczną.
  • In basket – czyli „Dokumenty na biurku” – uczestnik otrzymuje rozmaite dokumentów (fragmenty raportów, maile od współpracowników, notatki służbowe, smsy, wycinki z prasy branżowej etc) i na ich podstawie musi podjąć szereg ważnych decyzji, zaplanować swoją pracę, ustalić harmonogram oraz priorytety, rozwiązać konflikty, odpowiedzieć na pytania klientów.
  • Poszukiwanie faktów – ćwiczenie badające umiejętność myślenia logicznego i poprawnego wyciągania wniosków. Zadaniem uczestnika jest zadawanie takich pytań, które umożliwią mu rozwiązanie postawionego problemu.
  • Zadanie grupowe praktyczne – polegające na zorganizowaniu pracy grupy i zrealizowaniu poleceń dotyczących budowy wskazanego obiektu, zgodnie z założeniami przekazanymi w instrukcji. Ćwiczenie ujawnia predyspozycje liderskie, a także umiejętność współpracy i organizacji pracy.

Więcej o sesji AssessmentCenterprzeczytasz na stronie partnera Considero Consulting – https://considero.pl/assessment-center/

 

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*