Implementacja lean w usługach – jak to zrobić prawidłowo?

kariera 214

Zapytaj o definicję zarządzania Lean 3 różnych osób, a prawdopodobnie otrzymasz trzy różne odpowiedzi. Eksperci mówią nam, że organizacje typu lean mają lepsze systemy i zwiększają zyski. Zadowolenie klienta jest oczywiście uważane za centralny punkt w podejściu lean, a ideą jest usunięcie wszelkich działań, za które klient nie będzie skłonny zapłacić (tj. Nie wnosi wartości dodanej do klienta).

Niektóre często deklarowane cele Lean to poprawa jakości, zwiększenie wydajności poprzez wyeliminowanie „marnotrawstwa” i zmniejszenie kosztów.

Ale poza tymi celami, na które zgodzi się większość, strategiczne elementy Lean mogą być dość złożone i mogą składać się z wielu elementów. Zidentyfikowano cztery różne pojęcia lean.

  • Lean management jako ustalony stan lub cel

  • Lean management jako proces ciągłego doskonalenia

  • Lean Management jako zestaw metod pracy

  • Lean Management jako filozofia aplikacji

Kluczem jest mieć plan i zacząć wprowadzać lean w usługach tak, by przyniosło to pożądane efekty. Największym błędem, jaki popełniają niektórzy, jest patrzenie na Lean jako na zestaw narzędzi lub coś, co robisz, a potem robisz – trochę jak projekt. Zamiast tego rzeczywiste korzyści pojawiają się, gdy lean w usługach staje się sposobem zarządzania i są częścią struktury Twojej firmy.

Oto kilka pomysłów na to, jak skutecznie wdrożyć Lean Management:

# 1: Zacznij od działania w systemie technicznym – szybko podążaj za zmianami kulturowymi

Aby strategiczne podejście Lean działało, operatorzy procesów muszą pracować w zespołach związanych z procesem, a nie w swoich obecnych zespołach funkcjonalnych. Zespoły muszą być naprawdę samodzielne, pozwalając problemom wybierać osoby potrzebne do ich rozwiązania w obrębie zespołów, a nie może być tak, że kierownictwo wybiera problemy i przypisuje je osobom do rozwiązania.

Oznacza to rozpoczęcie od narzędzi, ale szybkie zrozumienie, że Lean wymaga zmiany myślenia i zarządzania. Większość niepowodzeń lean nie wynika z niezrozumienia narzędzi i technik, ale z braku zarządzania zmianami.

# 2: Upewnij się, że wszyscy członkowie personelu są prawidłowo szkoleni

Pozwala to uniknąć konfliktów i zapewnia grupę zarządzającą, która może ułatwić zmiany dzięki zespołom pracującym dla nich, a tym samym skutecznie usuwać odpady. W praktyce oznacza to uczenie się, wykonując najpierw, a trenując na drugim miejscu.

Lean – polega na uczeniu się poprzez działanie. Na wczesnych etapach transformacji powinno być co najmniej 80% ćwiczeń, a 20% to szkolenie i informowanie. To polega na stawianiu ludzi w trudnych sytuacjach i pozwalaniu im na rozwiązanie problemów. Z drugiej strony może też polegać na przeprowadzeniu wydarzenia edukacyjnego opartego na działaniu, aby zarówno edukować zespół w zakresie Lean, jak i jego zastosowania w procesie. Uzyskuje się to poprzez ułatwienie zespołowi tworzenia map strumienia wartości bieżącego procesu przed ustaleniem celu, a zespołowi utworzenie nowego procesu Lean wraz z planem wdrożenia i budżetem. Taka implementacja po prostu ma sens.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*