Co to jest Zielona Karta i jak ją zdobyć?

Green Card and United States Map

Zielona Karta jest bardzo cennym dokumentem dla obcokrajowców, którzy chcieliby przylecieć do Stanów Zjednoczonych z biletem w jedną stronę. Pomimo swobodnych możliwości transportu, otrzymanie wizy cały czas przysparza niektórym cudzoziemcom wiele problemów, przez co ich wyjazd jest niemożliwy. Zielona Karta jest więc dla nich wymarzoną przepustką do nowego życia.

Definicja Zielonej Karty

Według oficjalnego nazewnictwa jest to Karta Stałego Pobytu Stanów Zjednoczonych. Dokument ten uprawnia nie tylko do przebywania, mieszkania i legalnego pracowania na terenie USA, ale również przekraczania granic z sąsiadującą Kanadą.

Osoby, które uzyskały Zieloną Kartę muszą stosować się do wszystkich obowiązujących w kraju przepisów prawnych oraz płacić tamtejsze podatki. W przeciwnym razie status rezydenta zostanie im odebrany. Dotyczy to również bezzasadnego przebywania poza granicami Stanów przez dłużej niż jeden rok. Posiadacze Karty muszą też nosić przy sobie dowód posiadania przyznanego tytułu (dotyczy osób po 18 roku życia), utrzymywać status imigracyjny oraz powiadamiać Departament Bezpieczeństwa Narodowego o każdej zmianie adresu zamieszkania w ciągu 10 dni od przeprowadzki.

Stali rezydenci uzyskują również pełnię praw. Przede wszystkim mogą na stałe mieszkać, pracować i uczyć się w USA, złożyć wniosek o amerykańskie obywatelstwo (po upływie 5 lat od otrzymania dokumentu), posiadać własny majątek na terenie Stanów Zjednoczonych, starać się o prawo jazdy w danym stanie lub terytorium, wyjeżdżać z kraju na ustalonych wcześniej zasadach, a także kupować i posiadać broń palną.

W jaki sposób można otrzymać Zieloną Kartę?

Liczba ludności Stanów Zjednoczonych ciągle wzrasta. Jest to związane z ciągłym napływem imigrantów. Ci, którzy nie mogą liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku, mogą skorzystać z innych dostępnych sposobów otrzymania amerykańskiej wizy.

Jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest wzięcie udziału w corocznie organizowanej loterii wizowej, stworzonej w celu zróżnicowania populacji USA. Od 1990 r. każdego roku losowo wybieranych jest pięćdziesiąt tysięcy osób, którzy wcześniej zgłosili się do konkursu. Limit zwycięzców z danego kraju nie może przekraczać 7 % całej puli, czyli 3500 obcokrajowców. Udział wziąć mogą mieszkańcy tych państw, które zostały zakwalifikowane do programu. Od 2013 r. po sześcioletniej przerwie o Zieloną Kartę w loterii mogą ubiegać się również Polacy.

Stany Zjednoczone stwarzają również możliwość otrzymania Zielonej Karty dla imigrantów, którzy chcą uruchomić w Ameryce własny biznes. Koniecznym warunkiem jest zainwestowanie co najmniej 250 tysięcy dolarów, które po dwóch latach od przyznania tymczasowej wizy, muszą zostać powiększone do całego miliona osiągniętych przychodów lub środków uzyskanych w ramach kapitału. Ponadto cały zespół przedsiębiorstwa musi liczyć przynajmniej 5 pracowników zatrudnionych na stałe. Jest to sposób niosący ze sobą ryzyko, lecz dla niektórych może być to ostatnia deska ratunku.

Źródło: www.firmausa.pl

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*